IT-säkerhetsorganisation

Senast ändrad: 11 februari 2022

IT-säkerhetsarbetet vid SLU organiseras under IT-driftenheten och ansvarig för arbetet är IT-Driftchefen. IRT-gruppen på Uppsala Universitet kommer att bemanna funktionen för IT-säkerhetssamordning

SLU:s organisation för IT-säkerhetssamordning bygger på ett samarbete mellan SLU IT-avdelning och Uppsala Universitets IT-avdelning. Samarbetet går ut på att vi finansierar en heltidstjänst som sitter placerad i UU:s IRT-grupp och som utför IT-säkerhetsarbete på SLU.

Kontakt

För enkel kommunikation kan man nå IT-säkerhetsfunktionen på telefonnummer 018 – 67 6677 eller via e‑postadressen csirt@slu.se.

Bakgrund till organisationen

SLU har inte ekonomiska resurser att bygga upp en större organisation för IT-säkerhet. Genom att ha en större grupp personer kopplade till funktionen kan vi få ett kvalificerat stöd och ändå kunna täcka upp under ledigheter. Vi har tillgång till fem personer som med sin samlade kompetens kan bistå oss med kvalificerade tjänster både reaktivt och proaktivt.


Kontaktinformation

Pär Igsell, IT-avdelningen, Drift
090-786 8523, 070-5979595
par.igsell@slu.se