Sändlistor till programstudenter

Senast ändrad: 16 september 2020

Vill du mejla studenter på en viss årskurs eller på ett visst program? Här hittar du sändlistorna.

Sändlistor till programstudenter sorteras efter ort, program och startår.

Listornas innehåll administreras av programstudierektorer, utbildningsregistrerare, katalogansvariga samt IT-stöd.

 

Har du tekniska frågor om sändlistorna, vänligen kontakta IT-stod@slu.se.

 


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se