Support och felanmälan för telefoni

Senast ändrad: 11 februari 2022

Ring IT-Servicedesk på 018-67 6600 tonval 1, eller skicka e-post till support@slu.se.


Kontaktinformation

IT-servicedesk
Tel: 018 - 67 6600 tonval 1 
Mail:support@slu.se