Support och felanmälan för telefoni

Senast ändrad: 16 september 2020

Ring Telestöd på 018-67 6600 tonval 3, eller sänd in en felanmälan/beställning till SLU Telestöd via telestod@slu.se.


Kontaktinformation

Tel: 018 - 67 6600 tonval 1 (IT-servicedesk inkl. telefoni)
Mail:it-stod@slu.se

Sidansvarig: it-stod@slu.se