Licensserver

Senast ändrad: 11 februari 2022

SLU:s licensservrar

SLU har tre licensservrar:

 • Licensserver:  slu-licens-1.ad.slu.se
  Används för alla program som kräver licensserver utom MS Windows server 2008
 • Licensserver:  slu-licens-2.ad.slu.se
  Används endast för MS Windows server 2008
 • Licensserver: slu-licens-5.ad.slu.se
  Används för MS Windows 10

Microsoft

Microsoft går allt mer över till att köra som licensserver för sin nyare programvara.

 • Vista
 • Windows7
 • Office2010
 • MS Server 2008

 

FlexLM licensserver

Detta är en licensräknare som vissa applikationer kräver.

 • Matlab
 • Scientific workplace
 • Minitab
 • Gauss
 • Mathcad
 • @risk (risk optimise) – Palisade Concurrent Network
 • ERDAS
 • ESRI
 • FME

 


Kontaktinformation