Gustavas ordböcker

Senast ändrad: 18 april 2024

Ordlista med sökning efter ord på ljudbilden för svenska och engelska. Läser upp uppslagna ord och förklaringar. Heltäckande sitelicens.

Vem får använda Gustavas ordböcker

Alla SLU:s anställda och studenter på SLU Campus och på hemmadator vid arbete i tjänsten. 

Vem får hämta och installera Gustavas ordböcker

IT-samordnare och licensansvariga får hämta och installera Gustavas ordböcker på sin enhets datorer.


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se