Gustavas ordböcker

Senast ändrad: 11 februari 2022

Ordlista med sökning efter ord på ljudbilden för svenska och engelska. Läser upp uppslagna ord och förklaringar. Heltäckande sitelicens.

Vem får använda Gustavas ordböcker

Alla SLU:s anställda och studenter på SLU Campus och på hemmadator vid arbete i tjänsten. 

Vem får hämta och installera Gustavas ordböcker

IT-samordnare och licensansvariga får hämta och installera Gustavas ordböcker på sin enhets datorer.


Kontaktinformation