Gustavas ordböcker

Senast ändrad: 15 juni 2020

Ordlista med sökning efter ord på ljudbilden för svenska och engelska. Läser upp uppslagna ord och förklaringar. Heltäckande sitelicens.

Vem får använda Gustavas ordböcker

Alla SLU:s anställda och studenter på SLU Campus och på hemmadator vid arbete i tjänsten. 

Vem får hämta och installera Gustavas ordböcker

IT-samordnare och licensansvariga får hämta och installera Gustavas ordböcker på sin enhets datorer.


Kontaktinformation

Björn Lindell
IT-avdelningen, SLU
bjorn.lindell@slu.se, 018-671546, 073-0869886