Adobe-avtal

Senast ändrad: 15 juni 2020

SLU har tecknat ett campusavtal med Adobe kring vissa av deras produkter. Produkter som inte omfattas av campusavtalet får köpas/hyras via SLU:s e-handelsportal.

Campusavtalets omfattning

Avtalet omfattar:

  • Adobe Acrobat Professional CC
    Denna programvara kan installeras på alla SLU:s datorer.
  • Adobe CCE Complete (fd Creative Suite)

    Fr.o.m. HT 2019 kommer du att få lov att hyra/köpa denna och bekosta den själv med 50 kr/månad och användare. Beställ på http://support-it.slu.se

    Program som ingår är bl a Photoshop, Indesign, Illustrator, Premiere.

    Läs mer hur du gör för att komma igång.

Installation

Kontakta IT stöd för närmare information om hur du beställer.

 


Kontaktinformation

Björn Lindell
IT-avdelningen, SLU
bjorn.lindell@slu.se, 018-671546, 073-0869886

Sidansvarig: it-stod@slu.se