Adobe-avtal

Senast ändrad: 29 augusti 2018

SLU har tecknat ett campusavtal med Adobe kring vissa av deras produkter. Produkter som inte omfattas av campusavtalet får köpas/hyras via SLU:s e-handelsportal.

Campusavtalets omfattning

Avtalet omfattar:

  • Adobe Acrobat Professional CC
    Denna programvara kan installeras på alla SLU:s datorer.
  • Adobe Creative Cloud design standard
    SLU har licenser för 1500 användare. Installationen är gratis på SLU:s datorer för de användare som har ett giltigt behov av programmet i sin verksamhet.

    Design Standard omfattar följande delprogram:
    Photoshop, Illustrator, InDesign och Bridge

Hantering av övriga Adobe-programvaror

Om du har behov av andra Adobeprogramvaror kommer du att få lov att hyra/köpa denna och bekosta den själv. Detta gäller t.ex. andra mer omfattande paketeringar av Creative Suite än Design Standard.

Installation

Kontakta IT stöd för närmare information om hur du beställer.

 


Kontaktinformation

Björn Lindell
IT-avdelningen, SLU
bjorn.lindell@slu.se, 018-671546, 073-0869886

Sidansvarig: christian.divander@slu.se