Adobe-avtal

Senast ändrad: 22 januari 2024

SLU har tecknat ett campusavtal med Adobe kring vissa av deras produkter. Produkter som inte omfattas av campusavtalet får köpas/hyras via SLU:s e-handelsportal.

Campusavtalets omfattning

Avtalet omfattar:

  • Adobe Acrobat Professional CC
    Denna programvara kan installeras på alla SLU:s datorer.
  • Adobe CCE Complete (fd Creative Suite)

    Fr.o.m. Jan 2024 kostar CCE Suite 60 kr/månad och användare. Beställ på http://support.slu.se

    Program som ingår är bl a Photoshop, Indesign, Illustrator, Premiere.

    Läs mer hur du gör för att komma igång.

Installation

Kontakta Servicedesk för närmare information om hur du beställer.

 


Kontaktinformation