Microsoft Campusavtal

Senast ändrad: 18 april 2024

Allmänt

SLU har ett campusavtal med Microsoft. Det har tecknats för att förenkla hanteringen av licenserna för SLU.

Som ett komplement till detta avtal finns fortfarande Selectavtalet.

Ingående produkter

I Campusavtalet ingår följande produkter (eller modernare):

  • Microsoft Office Enterprise ”multi language” i senaste version.
    Produkter som ingår i Office 2016 Enterprise är Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Publisher, Infopath, Communicator och OneNote.

    MS Office för Mac OS
    Produkter i Office för Mac är Outlook, Word, Excel, PowerPoint.

  • Enterprise Client Access License (Enterprise CAL)
    Omfattar Windows CAL, Exchange CAL, SharePort Portal server CAL, SMS CAL, OCS CAL

Ej ingående produkter

I Campusavtalet ingår normalt inte serveroperativsystem eller produkter som inte uttryckligen nämnts ovan.

Produktanvändningsrättigheter

Vänd dig till IT-stöd med frågor om användningsrättigheter.

Viktigt om OEM-licenser för operativsystem (OS)

Inom campusavtalet ingår uppgraderingar av vanliga OS, alltså ej skarpa versioner och ej server-OS. Det är inte tillåtet att köpa en tom PC, installera ett Windows-OS och sedan åberopa Campus. En PC måste därför köpas med en s.k. OEM-licens av ett Windows OS för att denna PC skall kunna uppgraderas med en Campus-licens.

OEM-licensen kan inte flyttas från en PC till en annan. En OEM-licens "dör" med datorn. Detta gäller även uppgraderingar av OEM-licenser. Server-OS kan däremot köpas via vårt Selectavtal med Microsoft.

Kostnad

Produkter inom campusavtalet är kostnadsfria för institutionerna/motsv. eftersom SLU har tagit kostnaden centralt.

Uppgraderingar

Alla uppgraderingar från Microsoft för ingående produkter som kommer under avtalstiden ingår i avtalet.

Nedgraderingar

Det är naturligtvis tillåtet att installera äldre versioner av Windows och Office inom ramen för campusavtalet.

Manualer och media

Manualer och media ingår ej.

Tillgänglighet

Produkterna finns för hämtning på programvaruservrarna för lokalt licensansvariga. Microsofts volymmedia är alltså samma för Select- installationer och Campus- installationer. Det är endast licensnycklarna som skiljer åt.

Licensnycklar

Nya licensnycklar för campusavtalet skall användas. Dessa distribueras via IT-stöd.

Rapportering av licenser

Produkterna inom campusavtalet skall ej rapporteras då det ej är selectprogramvara.

Var får programmen användas

Installation får i princip endast ske i datorer som ägs direkt av SLU. Detta gäller såväl på campus som som utanför campus, till exempel hemma hos en medarbetare som har en av SLU inköpt dator i hemmet.

Studentorganisationer, fackliga organisationer samt dotterbolag får därför endast använda campuslicenser i datorer som ägs direkt av SLU (inköpta av och inventarieförda vid SLU).

Med undantag av Apple-baserade datorer skall samtliga nya datorer eller ersättningsdatorer som skall omfattas av en campuslicens ha ett 32/64-bitars Windows klientoperativ förinstallerat av tillverkaren av datorn och en av datortillverkaren tillhandahållen licens för sådant operativsystem. Detta gäller inte servrar eftersom ett skarpt server-OS kan köpas inom selectavtalet.

Leasade datorer

Installation får även ske i de datorer som SLU leasar för sin verksamhet.

Apple Boot Camp, Parallel Desktop och MS Virtual PC för Intelbaserade Macar

Det är inom campusavtalet tillåtet att installera ett Windows-klientoperativ i en Mac som kan köra detta under Apples Boot Camp, Parallel Desktop eller MS Virtual PC utan extra kostnad. I dessa fall räknas Mac OS som den nödvändiga OEM-licensen som måste finnas i botten.

Det är även tillåtet att övriga produkter inom campusavtalet, som exempelvis Office, används i dessa miljöer utan extra kostnad.

Hemanvändning

För installation på SLU anställdas privata datorer hemma skall Microsoft O365 for employees användas. För mer information läs här


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se