Minitab Campusavtal

Senast ändrad: 11 februari 2022

SLU:s avtal med Minitab Software om Minitab och MiniTab Express (gäller inte tilläggsprodukterna Quality Trainer och Quality Companion)

 Vem får använda Minitab och Mintiab Express 

Alla SLU:s anställda och studenter på SLU Campus och på hemmadator vid arbete i tjänsten.

Vem får hämta och installera Minitab och Mintiab Express 

IT-avdelningens kunder installerar Minitab från Software center.

IT-samordnare och licensansvariga får hämta och installera Minitab och Minitab Express på sin enhets datorer.

IT-samordnare vid SLU kan få licensnycklar, media och information om installationsförfarande från IT-stöd.

Nätverksinstallation

Minitab kräver tillgång till licensserver license-minitab.slu.se

Licensservern ska pekas ut vid installation. 

Ange port 27002

Stand alone-installation

Om Minitab installeras på en bärbar dator kommer programmet inte att kunna startas om datorn tas ur SLU:s nätverk.

För de fall användaren behöver använda Minitab på en bärbar utanför SLU:s nätverk måste en stand alone-installation göras. Det finns fungerande installationspaket för stand alone-installationer. Kontakta IT-stöd.

Minitab på hemmadator vid arbete i tjänsten

Anställda samt studenter har rätt att installera Minitab och Mintiab Express på sina personliga datorer så länge villkoret att licensen används i utbildningssyfte eller för icke kommersiell forskning uppfylls.


Kontaktinformation