Minitab Campusavtal

Senast ändrad: 18 april 2024

SLU:s avtal med Minitab Software om Minitab och MiniTab Express (gäller inte tilläggsprodukterna Quality Trainer och Quality Companion)

 Vem får använda Minitab och Mintiab Express 

Alla SLU:s anställda och studenter på SLU Campus och på hemmadator vid arbete i tjänsten.

Vem får hämta och installera Minitab och Mintiab Express 

IT-avdelningens kunder installerar Minitab från Software center.

IT-samordnare och licensansvariga får hämta och installera Minitab och Minitab Express på sin enhets datorer.

IT-samordnare vid SLU kan få licensnycklar, media och information om installationsförfarande från IT-stöd.

Nätverksinstallation

Minitab kräver tillgång till licensserver license-minitab.slu.se

Licensservern ska pekas ut vid installation. 

Ange port 27002

Minitab på hemmadator vid arbete i tjänsten

Anställda samt studenter har rätt att installera Minitab och Mintiab Express på sina personliga datorer så länge villkoret att licensen används i utbildningssyfte eller för icke kommersiell forskning uppfylls.


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se