Typsnittet Dyslexie

Senast ändrad: 18 april 2024

Typsnitt speciellt anpassat för att öka läsbarheten för personer med dyslexi. Heltäckande sitelicens.

Vem får använda typsnittet Dyslexie

Alla SLU:s anställda och studenter på SLU Campus och på hemmadator vid arbete i tjänsten.

Vem får hämta och installera typsnittet Dyslexie

IT-samordnare och licensansvariga får hämta och installera typsnittet Dyslexie på sin enhets datorer.


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se