Typsnittet Dyslexie

Senast ändrad: 11 februari 2022

Typsnitt speciellt anpassat för att öka läsbarheten för personer med dyslexi. Heltäckande sitelicens.

Vem får använda typsnittet Dyslexie

Alla SLU:s anställda och studenter på SLU Campus och på hemmadator vid arbete i tjänsten.

Vem får hämta och installera typsnittet Dyslexie

IT-samordnare och licensansvariga får hämta och installera typsnittet Dyslexie på sin enhets datorer.


Kontaktinformation