Utlandsresor

Senast ändrad: 11 februari 2022

Om du ska arbeta i utlandet längre tid än två veckor med din SLU-dator, kontakta IT-stöd för riskbedömning, säkerhetsåtgärder och strategi för backup under resan.


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se