Sändlistor

Senast ändrad: 28 juni 2024

Du kan med hjälp av ditt mailprogram ta reda på vilka sändlistor som finns tillgängliga

Information om maillistor för organisationer

Nu finns mail-listor, skapade av Idis, tillgängliga i adressboken i Exchange. 

Det är listor för hela fakulteter, SLU-biblioteket och UDS samt för enskilda institutioner och administrativa avdelningar. Listorna innehåller alla anställda samt de verksamma som är sökbara på webben. Listorna uppdateras automatiskt när någon börjar eller slutar.

För att hitta en lista så öppnar du den globala adresslistan i din Outlook. Börja skriva Org så hamnar du bland de nya listorna. Namnen är uppbyggda med organisationens namn samt kostnadsställe, t.ex. Org-NJ -Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap-12
eller Org-Institutionen för skogens ekologi och skötsel-241 

För organisationer som redan har egna maillistor och vill fortsätta att använda dem är en lösning att ersätta det tidigare manuellt underhållna innehållet med en referens till den Idis-genererade listan. Därigenom hålls även denna lista automatiskt aktuell.

 

Beställa egna sändlistor

Sändlistor hanteras på två sätt vid universitetet.

Är det en lista med i huvudsak interna medlemmar hanteras den i det vanliga mailsystemet via distributionslistor som du som beställare hanterar helt själv i ditt Outlook-program.

Är det listor med i huvudsak externa prenumeranter används ett verktyg som heter LISTSERV. Administrationen och prenumerationer finner du här: https://listserver.slu.se/

Kontakta IT-Stöd om du vill beställa en sändlista, antingen genom att skicka ett mail till IT-support eller ringa 018 - 67 6600.

Vad vi behöver veta om din sändlista vid beställning:

 • Namn på listan (det som visas före epostadressen), tex "Biobränsle <biobransle@slu.se>"
 • Epostadress. Beroende på adressens natur så kan ett institutionsprefix behöva läggas till.
 • Ska alla kunna skicka mail till listan eller skall den räknas som intern och bara anställda/studenter ska kunna skicka mail till den?
 • Det går att sätta upp listan så att bara vissa får sända till listan om den är intern. Ange i så fall vilka personer/grupper som ska ha denna rättighet.
 • Vem/vilka ska vara listägare och kunna redigera listan?
 • Vem skall mailstudsarna gå till - listägaren eller den som skickade mailet? Det senare är standard.
 • Ska listan vara synlig i "Global Address List" (adressboken)?

Använder du Outlook hittar du även sändlistor - både egna och gemensamma - via "Verktyg" - "Adressbok". 

Är du listägare kan du modifiera din lista. Gör då så här:

 • Öppna adressboken och ange sedan namnet på din lista i sök-fältet.

 • Högerklicka och välj egenskaper på listan. Ifall listan är gjord i dag, så hittar du den i "All groups".

 • Under medlemmar kan du se vilka som ingår i listan. Det är viktigt att du som listägare verifierar att vi lagt till rätt medlemmar. Det kan hända att vi har kopplat ett namn till fel AD-konto. Om man dubbelklickar på en medlem så får man mera information.

 • Om du vill lägga till eller ta bort medlemmar, så klickar du på "Ändra medlemmar" och gör dina förändringar av listan där. Om du vill lägga till en person som inte finns i adressboken (t ex en extern person) - skicka ett mail till support@slu.se med personens namn och epostadress, samt den lista det gäller så adderar vi den.

Notera att till studenterna finns andra sändlistor som du kan hitta på denna sida.


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se