SAS Campusavtal

Senast ändrad: 18 april 2024

SLU:s avtal med SAS Institute gäller i princip hela SAS:s utbud inklusive JMP.

 Vem får använda SAS och JMP

Alla SLU:s anställda och studenter på SLU Campus och på hemmadator vid arbete i tjänsten. 

Vem får hämta och installera SAS

IT-samordnare och licensansvariga får hämta och installera SAS på sin enhets datorer

Var hämtar du SAS och JMP

Paketeringarna görs som ISO-filer för att bränna CD skivor och ligger på programsharet.

Alla med OU-adminrättigheter kommer åt sharet. Övriga vänder sig till IT-stöd.

Fattas det paketeringar?

Kontakta Licensansvarig så kan vi ordna specialpaketeringar om det behövs.

SAS på hemmadator vid arbete i tjänsten

Anställda samt studenter har rätt installera SAS och JMP på sina personliga datorer så länge villkoret att licensen används för icke kommersiell forskning eller i utbildningssyfte uppfylls.


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se