SAS Campusavtal

Senast ändrad: 15 juni 2020

SLU:s avtal med SAS Institute gäller i princip hela SAS:s utbud inklusive JMP.

 Vem får använda SAS och JMP

Alla SLU:s anställda och studenter på SLU Campus och på hemmadator vid arbete i tjänsten. 

Vem får hämta och installera SAS

IT-samordnare och licensansvariga får hämta och installera SAS på sin enhets datorer

Var hämtar du SAS och JMP

Paketeringarna görs som ISO-filer för att bränna CD skivor och ligger på programsharet.

Alla med OU-adminrättigheter kommer åt sharet. Övriga vänder sig till IT-stöd.

Fattas det paketeringar?

Kontakta Licensansvarig så kan vi ordna specialpaketeringar om det behövs.

SAS på hemmadator vid arbete i tjänsten

Anställda samt studenter har rätt installera SAS och JMP på sina personliga datorer så länge villkoret att licensen används för icke kommersiell forskning eller i utbildningssyfte uppfylls.


Kontaktinformation

Björn Lindell
IT-avdelningen, SLU
bjorn.lindell@slu.se, 018-671546, 073-0869886

Sidansvarig: it-stod@slu.se