MKS-Systems (Modde och Simca) Campusavtal

Senast ändrad: 15 juni 2020

Allmän info

MKS-Systems tidigare Umetrics MODDE och Simca-P+ är program för design av experiment och multivariabel dataanalys.

Programvaror inom avtalet

  • MODDE
  • Simca-P+

Omfattning

  • Avtalet omfattar anställda och studenter
  • Anställdas och forskares hemdatorer
  • Studenternas egna datorer

Media och installation

Media finns tillgänligt för IT-samordnare på programvarusharet samt hos IT-stöd.

 


Kontaktinformation

Björn Lindell
IT-avdelningen, SLU
bjorn.lindell@slu.se, 018-671546, 073-0869886

Sidansvarig: it-stod@slu.se