MKS-Systems (Modde och Simca) Campusavtal

Senast ändrad: 11 februari 2022

Allmän info

MKS-Systems tidigare Umetrics MODDE och Simca-P+ är program för design av experiment och multivariabel dataanalys.

Programvaror inom avtalet

  • MODDE
  • Simca-P+

Omfattning

  • Avtalet omfattar anställda och studenter
  • Anställdas och forskares hemdatorer
  • Studenternas egna datorer

Media och installation

Media finns tillgänligt för IT-samordnare på programvarusharet samt hos IT-stöd.

 


Kontaktinformation