MKS-Systems (Modde och Simca) Campusavtal

Senast ändrad: 18 april 2024

Allmän info

MKS-Systems tidigare Umetrics MODDE och Simca-P+ är program för design av experiment och multivariabel dataanalys.

Programvaror inom avtalet

  • MODDE
  • Simca-P+

Omfattning

  • Avtalet omfattar anställda och studenter
  • Anställdas och forskares hemdatorer
  • Studenternas egna datorer

Media och installation

Media finns tillgänligt för IT-samordnare på programvarusharet samt hos IT-stöd.

 


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se