Användarkontrakt

Senast ändrad: 16 september 2020

Studenter och anställda/verksamma vid SLU ska i samband med att de får tillgång till SLU:s nätverk underteckna ett kontrakt där man förbinder sig att använda nätverket i enlighet med SLU:s principer och gällande lagstiftning.

Om du behöver kopior av kontraktet kan du öppna och skriva ut dem här nedan.

Användarkontrakt (svensk version)

Användarkontrakt (engelsk version)