Användarkontrakt

Senast ändrad: 29 augusti 2018

Studenter och anställda/verksamma vid SLU ska i samband med att de får tillgång till SLU:s nätverk underteckna ett kontrakt där man förbinder sig att använda nätverket i enlighet med SLU:s principer och gällande lagstiftning.

Om du behöver kopior av kontraktet kan du öppna och skriva ut dem här nedan.

Användarkontrakt (svensk version)

Användarkontrakt (engelsk version)


Kontaktinformation

IT-stöd, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 1

Mail: it-stod@slu.se

Sidansvarig: christian.divander@slu.se