Felanmälan och reklamationer

Senast ändrad: 30 maj 2024

Felanmälan ska ske till IT-support på tfn (018-67)6600 eller via e-post support@slu.se

Felanmälan kan göras direkt av enskilda studenter eller anställda.

OBS! Vid felanmälan ska följande anges:

  • Användarnamn
  • Mobilnummer (för studenter)
  • Maskinens namn (finns angivet på etikett på maskinens framsida)
  • Tidpunkt
  • Symptom/felbeskrivning

Reklamationer

Reklamation av dåliga utskrifter lämnas till IT-support ServiceDesk och täcks oftast av Utskriftsgarantin.

Kontakta IT-support ServiceDesk på tfn 018-676600 eller e-post support@slu.se

Utskriftsgaranti

Dåliga utskrifter/kopior reklameras till IT-supports kundmottagning.

Mot uppvisande av de dåliga utskrifterna/kopiorna återfås det utlagda beloppet som en påläggning av utskriftskredit för användaren.


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se