Felanmälan och reklamationer

Senast ändrad: 11 februari 2022

Felanmälan ska ske till IT-stöd på tfn (018-67)6600 eller via e-post support@slu.se

Felanmälan kan göras direkt av enskilda studenter eller anställda.

OBS! Vid felanmälan ska följande anges:

  • Användarnamn
  • Mobilnummer (för studenter)
  • Maskinens namn (finns angivet på etikett på maskinens framsida)
  • Tidpunkt
  • Symptom/felbeskrivning

Besökare i SLU-biblioteket felanmäler vid lånedisken. 

Reklamationer

Reklamation av dåliga utskrifter lämnas till IT-stöds ServiceDesk och täcks oftast av Utskriftsgarantin.

Kontakta IT-stöds ServiceDesk på tfn 018-676600 eller e-post support@slu.se

Utskriftsgaranti

Dåliga utskrifter/kopior reklameras till IT-stöds ServiceDesk alternativt till SLU bibliotekets lånediskar.

Mot uppvisande av de dåliga utskrifterna/kopiorna återfås det utlagda beloppet som en påläggning av utskriftskredit för användaren.


Kontaktinformation