Stata

Senast ändrad: 11 februari 2022

Allmän info

Stata är ett statistikprogram för dataanlays. SLU har ingen campuslicens för Stata utan vi ingår i de universitet och högskolor som har kraftigt rabatterade priser på licenserna. De köps in av användaren.
Uppge SLUs faktureringsadress och din fakturareferens vid beställningen.

Stata Gradplan

SLU har tillgång till Stata Gradplan vilket ger bättre priser på Stata.

Se följande länk https://www.statanordic.com/category.html/sweden


Kontaktinformation