Stata

Senast ändrad: 26 februari 2021

Allmän info

Stata är ett statistikprogram för dataanlays.

Stata Gradplan

SLU har tillgång till Stata Gradplan vilket ger bättre priser på Stata.

Se följande länk https://www.statanordic.com/category.html/sweden


Kontaktinformation

Björn Lindell
IT-avdelningen, SLU
bjorn.lindell@slu.se, 018-671546, 073-0869886

Sidansvarig: it-stod@slu.se