Lägga till en funktionsbrevlåda i Outlook

Senast ändrad: 06 oktober 2022

Instruktion om hur man lägger till en funktionsbrevlåda i Outlook (Windows)

Följ instruktionen på vår Självserviceportal.


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se