Enkäter

Senast ändrad: 11 februari 2022

Netigate - SLU:s verktyg för hantering av enkäter

SLU har avtal med företaget Netigate om att få nyttja deras webbaserade enkätverktyg.

Netigate är ett svenskt företag med många stora kunder runt om i Europa. Deras enkätverktyg är flexibelt och mångsidigt både när det gäller att skapa enkäter och att ta fram rapporter utifrån inkomna svar. Det finns gott om hjälpfunktioner i systemet, både i form av skriftliga manualer och små demofilmer.

För att kunna använda Netigate-verktyget måste man logga in på webbsidan www.netigate.se

Du som vill skapa en enkät kan skaffa dig en Netigate-inloggning genom att kontakta IT-stöd, antingen genom att ringa 6600 eller maila till support@slu.se

Om du vill lära dig hur man använder systemet kan du ta del av Netigates webinarutbildningar.
Webinaret hålls de första tre fredagarna varje månad, och är uppdelad i två delar, en för skapande av enkäter och den andra för hantering av resultat.

Om du klickar på denna länk https://www.netigate.net/sv/events/?term=webinars kan du anmäla dig och läsa om hur det går till att vara med.

Netigates egen support når man på 020-55 00 10 eller support@netigate.se .

 


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se