Enkäter

Senast ändrad: 06 oktober 2022

Netigate - SLU:s verktyg för hantering av enkäter

SLU har avtal med företaget Netigate om att få nyttja deras webbaserade enkätverktyg.

Netigate är ett svenskt företag med många stora kunder runt om i Europa. Deras enkätverktyg är flexibelt och mångsidigt både när det gäller att skapa enkäter och att ta fram rapporter utifrån inkomna svar.

Läs mer i Självserviceportalen om Netigate.

 


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se