Priser

Senast ändrad: 16 september 2020

Prislista för telefonitjänster och abonnemang vid SLU.

Engångsavgifter

Engångsavgifter kr
Ny anknytning 750
Byte av anknytningstyp 500
Ändring av tjänst/växeldata per anknytning  100
Konferenstelefon 100
Överlåtelse av privat mobilabonnemang till SLU 200
   
Hyrmobil vid serviceärende kr
Hyra per dygn (inga samtalsavgifter tillkommer) 25
Administrativ avgift 100

Månadsavgifter

Månadsavgifter kr/mån
Office extension1 137
Anknytning interna kunder1 117
Jobbmobil bas2 9
Anknytning externa kunder 217
Utflyttad anknytning 117
IP-Dect 135
Direkttelefon (Telias avgifter tillkommer) 17
Reserverad anknytning 34
Samtalsdirigering 200
Servicegrupp 100
Agentlicenser (per agent) 50
Datasim (extra SIM-kort till befintligt abonnemang) 10
   
 1 Flatrateabonnemang, priset inkluderar fria Sverigesamtal, 500 SMS samt 500 MMS.
2 Rörliga trafikavgifter, se prislista här
   
Mobildatapaket kr/mån
1GB 29
5Gb 79
20GB 139
50GB 289
100GB 329
   
Mobilt bredband kr/mån
S 10GB 79
M 50GB 129
L 100GB 149
XL 200GB 199
   

Kontaktinformation

IT-servicedesk
Tel: 018 - 67 6600 tonval 1 
Mail:support@slu.se