Priser

Senast ändrad: 07 mars 2024

Prislista för telefonitjänster och abonnemang vid SLU.

Enligt avtalet med Tele2 får vi inte publicera deras priser på SLU:s internwebb eftersom Internwebben är publik, dvs tillgänglig till hela världen. Vi behöver hitta en annan kanal som uppfyller deras krav på sekretess. 

Engångsavgifter

 

Engångsavgifter t.o.m. 12/2023
kr
fr.o.m. 1/2024
kr
Ny anknytning 750  
Byte av anknytningstyp 500  
Ändring av tjänst/växeldata per anknytning  100  
Överlåtelse av privat mobilabonnemang till SLU 200  
     

Månadsavgifter

Månadsavgifter t.o.m. 12/2023
kr/mån

fr.o.m. 1/2024
kr/mån

Office extension 137  
Anknytning interna kunder 117  
Anknytning externa kunder 217  
IP-Dect 135  
Reserverad anknytning 34  
Samtalsdirigering 200  
Servicegrupp 100  
Agentlicenser (per agent) 50  
Extra SIM-kort till befintligt abonnemang 5  
     

1 Bas abonnemang inkl. 10 GB surf

 
     
Datapaket Tele2 (från okt 2023, Mobil växelanknytning, Fristående mobil*) kr/mån  
10 GB    
50 Gb    
200 GB    
1000 GB    
     
Mobilt bredband Tele2 (från okt 2023) kr/mån  
10 GB    
50 GB    
200GB    
1000 GB    
     
Tillval till Mobil växelanknytning och Fristående mobil    
Nationell Roaming (Tele2 Open)    

Kontaktinformation

IT-servicedesk
Tel: 018 - 67 6600 tonval 1 
Mail:support@slu.se