Hoppa till huvudinnehåll

Forskarutbildning

Utbildning som omfattar fyra års heltidsstudier, 240 högskolepoäng, och leder fram till en doktorsexamen. En licentiatexamen omfattar 120 poäng, två års heltidsstudier. För att bli antagen till forskarutbildning måste man ha genomgått grundläggande universitetsutbildning, varav minst ett år på avancerad nivå. Under forskarutbildningen fördjupar sig den forskarstuderande i sitt ämne. Minst 120 högskolepoäng (80 för licentiatexamen) av forskarutbildningen utgörs av avhandlingsarbete.


Det finns 166 sidor som är taggade med Forskarutbildning:

PhD Halftime Seminar by Erica Packard

Erica Packards halvtidsseminarium markmiljo-webb@slu.se Välkommen till Erica Packards halvtidsseminarium. Titel: The ecology and function of ectomycorrhizal decomposers Opponent: Mohammad Bahram,

Disp Eliska Eliasson

Feed for defence : can dietary supplements modulate broiler gut microbiota and guard against Campylobacter? sofia.webering.ekberg@slu.se Eliska Eliasson försvarar sin avhandling: Feed for defence :

Disp Arvid Stiernström

Beyond the Minefield Mining, Development, and Open Moments in Northern Sweden charlotta.eriksson@slu.se Arvid Stiernström försvarar sin avhandling "Beyond the Minefield Mining, Development, and

Disputation Calle Niemi

Biochemical and spectral characterization of micro- and macroalgae charlotta.bergstrom@slu.se Calle Niemi försvararsin avhandling "Biochemical and spectral characterization of micro- and macroalgae

Disp Le Yu

Adaptation in two species of Phaseolus with contrasting mating systems charlotta.eriksson@slu.se Le Yu försvarar sin avhandling "Adaptation in two species of Phaseolus with contrasting mating

Ph.D. course: Statistics II -Analysis of experiments using mixed-effects models

Statistics II:Analysis of experiments using mixed-effects models hilda.edlund@slu.se Kursen ges på distans från 25 mars till 25 april 2024. Kursen ges på engelska, för mer information klicka här.

Disputation Bodil Häggström

Improving boreal forest regeneration in a variable climate charlotta.bergtrom@slu.se Bodil Häggström försvarar sin avhandling "Improving boreal forest regeneration in a variable climate" den 14:e

Statistics IV: Generalized Linear Models, 4 hp

Statistics IV: Generalized Linear Models, 4 hp hilda.edlund@slu.se Kursen Statistics IV: Generalized Linear Models, 4 hp, ges i Uppsala. Kursen ges på engelska, för mer information klicka här.

Anmäl dig till doktorandkurs i vetenskapligt skrivande

Sista anmälningsdag till SLU-biblioteket doktorandkurs ”Academic writing and text awareness” är den 13 mars. Kursen är helt digital och vänder sig till doktorander på hela universitetet. Den

Disp Jennifer Nyström-Kandola

Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) – unravelling exposure sources and demographical exposure patterns in a Swedish adolescent population sofia.webering.ekberg@slu.se Jennifer

Mark Wales disputation

Avhandlingens titel: "Adolescent outdoor life and well-being" När? 31 maj 2024 kl. 9:00 Var? Crafoordssalen, Alnarp Insitutionen för människa och samhälle

Viktigt att tänka på vid disputationer

Vid disputationer är det ett antal tekniska saker som man kan tänka på, för att den ska kunna genomföras på ett smidigt och felfritt sätt. Nedan kommer ett antal saker som ni kan tänka på för att

Loading…