Hoppa till huvudinnehåll

Forskarutbildning

Utbildning som omfattar fyra års heltidsstudier, 240 högskolepoäng, och leder fram till en doktorsexamen. En licentiatexamen omfattar 120 poäng, två års heltidsstudier. För att bli antagen till forskarutbildning måste man ha genomgått grundläggande universitetsutbildning, varav minst ett år på avancerad nivå. Under forskarutbildningen fördjupar sig den forskarstuderande i sitt ämne. Minst 120 högskolepoäng (80 för licentiatexamen) av forskarutbildningen utgörs av avhandlingsarbete.


Det finns 169 sidor som är taggade med Forskarutbildning:

Disp Alice Isibika

Use of pre-treatments and substrate blending to enhance process efficiency in black soldier fly larvae composting of food industry waste charlotta.eriksson@slu.se Alice Isibika försvarar sin

Disputation Alex Appiah Mensah

Growth trends and site productivity in boreal forests under management and environmental change: insights from long-term surveys and experiments in Sweden charlotta.bergstrom@slu.se Alex Appiah

Disp Karl Adler

Digital soil mapping and portable X-ray fluorescence prediction of cadmium, copper and zinc concentrations as decision support for crop production charlotta.eriksson@su.se Karl Adler försvarar sin

Växthälsa och biologisk bekämpning i fokus i Älvkarleby

En kurs i växtpatologi arrangerades i maj i Älvkarleby för 22 doktorander från de nordiska länderna. I fokus stod mikroorganismers roll inom biologisk bekämpning av växtsjukdomar. Under kursen den 9–

Växthälsa och biologisk bekämpning i fokus i Älvkarleby

En kurs i växtpatologi arrangerades i maj i Älvkarleby för 22 doktorander från de nordiska länderna. I fokus stod mikroorganismers roll inom biologisk bekämpning av växtsjukdomar. Under kursen den 9–

Disp Jasmina Sargac

Forested buffers in agricultural landscapes : mitigation effects on stream–riparian meta-ecosystems charlotta.eriksson@slu.se Jasmina Sargac försvarar sin avhandling "Forested buffers in

Disp Hanna Astner

Exploring entrepreneurial processes in new markets : towards sustainable food systems charlotta.eriksson@slu.se Hanna Astner försvarar sin avhandling "Exploring entrepreneurial processes in new

Ph. D. course Statistics I - Basic Statistics

Statistics I: Basic statistics, 4 hp hilda.edlund@slu.se Kursen Statistics I - Basic Statistics, 4 hp, ges i Alnarp i april-maj 2022. Kursen ges på engelska, för mer information klicka här.

Disputation David Castro

Who comes first? Implications of the plant-microbiome-soil continuum feedback on plant performance charlotta.bergstrom@slu.se David Castro försvarar sin avhandling "Who comes first? Implications of

Doktorandkurs: Information retrieval and methods for scientific communication

bib-webbredaktionen@slu.se Den här kursen ger värdefulla färdigheter och insikter som kommer att göra din vardag som forskare enklare och effektivare. Kursen ger en bred introduktion till

Doktorandkurs: Academic writing and text awareness

bib-webbredaktionen@slu.se Mellan den 4 april och 3 juni 2022 ger Språkverkstaden vid SLU-biblioteket doktorandkursen ”Academic writing and text awareness” för första gången. Kursen är helt digital

Disputation Mikolaj Lula

Regeneration methods and long-term production for Scots pine on medium fertile and fertile sites charlotta.bergstrom@slu.se Mikolaj Lula försvarar sin avhandling "Regeneration methods and long-term

Loading…