Hoppa till huvudinnehåll

Forskarutbildning

Utbildning som omfattar fyra års heltidsstudier, 240 högskolepoäng, och leder fram till en doktorsexamen. En licentiatexamen omfattar 120 poäng, två års heltidsstudier. För att bli antagen till forskarutbildning måste man ha genomgått grundläggande universitetsutbildning, varav minst ett år på avancerad nivå. Under forskarutbildningen fördjupar sig den forskarstuderande i sitt ämne. Minst 120 högskolepoäng (80 för licentiatexamen) av forskarutbildningen utgörs av avhandlingsarbete.


Det finns 169 sidor som är taggade med Forskarutbildning:

Disp Anna Edvardsson Rasmussen

Extended voluntary waiting period before first insemination in primiparous dairy cows. Effects on milk production, fertility, and health sofia.webering.ekberg@slu.se Anna Edvardsson Rasmussen

Disp Brooke Micke

Diversifying the utility and species composition of Nordic forage systems New fractionation methods and novel native legume species charlotta.eriksson@slu.se Brooke Micke försvarar sin

Resebidrag doktorander höst 2023

För att främja internationalisering under forskarutbildningen på SLU och de två första åren efteråt, finns medel att söka för internationella aktiviteter. Doktorander kan söka resebidrag för kortare

Disp Ludwig Ermann Lundberg

An exploratory journey into probiotic interactions - Bioactive properties of Limosilactobacillus reuteri and Bifidobacterium longum charlotta.eriksson@slu.se Ludwig Ermann Lundberg försvarar sin

Doktorandombudsman

En ombudsman är ett ombud med uppdrag att representera någon annan, i det här fallet en doktorand. Doktorandombudsmannen (DO) Monika Appel ger enskilt stöd och rådgivning till doktorander och stöttar

Disp Olive Tuyishime

Drainage intensity in paddy rice fields Nitrogen flows, salinity, rice yield and greenhouse gas emissions charlotta.eriksson@slu.se Olive Tuyishime försvarar sin avhandling "Drainage intensity in

Lic Daniel Malnes

Contaminants of Emerging Concern in Swedish Freshwater Environments: Sources, Occurrence, and Impacts charlotta.eriksson@slu.se Daniel Malnes försvarar sin licentiat avhandling "Contaminants of

Kick-off för FRAS II

klas.pernebratt@slu.se Den 17 oktober 2023 träffas alla som är inblandade i forskningsprogrammet FRAS II till en kick-off på SLU:s försökspark i Asa. Dagen inleds med information om Asa försökspark

Doktor – och sen?

Sex nybakade skogliga doktorer lämnade FRAS första etapp. Men vad hände sen? I nyhetsbrevet från FRAS intervjuas alla om sin situation nu 1–2 år efter examen. Två har lämnat landet för att bli

Disp Hung Van Do

Fruit tree-based agroforestry on sloping uplands in northwest Vietnam Effects on soil conservation, tree-crop performance and weed management charlotta.eriksson@slu.se Hung Van Do försvarar sin

Disp Bahre Kiros

Essays on the Impact on Households of Natural Resource Scarcity and Climate Change charlotta.eriksson@slu.se Bahre Kiros försvarar sin avhandling "Essays on the Impact on Households of Natural

Disp Sanne Smith

Innovative treatment technologies for PFAS-contaminated water Utilizing foam partitioning and exploring electrochemical oxidation charlotta.eriksson@slu.se Sanne Smith försvarar sin avhandling "

Loading…