Medarbetarwebben

Forskarutbildning

Utbildning som omfattar fyra års heltidsstudier, 240 högskolepoäng, och leder fram till en doktorsexamen. En licentiatexamen omfattar 120 poäng, två års heltidsstudier. För att bli antagen till forskarutbildning måste man ha genomgått grundläggande universitetsutbildning, varav minst ett år på avancerad nivå. Under forskarutbildningen fördjupar sig den forskarstuderande i sitt ämne. Minst 120 högskolepoäng (80 för licentiatexamen) av forskarutbildningen utgörs av avhandlingsarbete.


Det finns 426 sidor som är taggade med Forskarutbildning:

Forskarutbildning

Institutionen för vatten och miljö utbildar doktorander inom ämnena miljöanalys, miljöanalys med inriktning miljökemi, samt ekologi. Sedan 1997 har 51 doktorsavhandlingar och 10 licentiatavhandlingar

CRU postgraduate course: Journal Club in Reproduction 1.0 credits.

CRU postgraduate course: Journal Club in Reproduction 1.0 credits.

CRU postgraduate course: Journal Club in Reproduction 1.0 credits. Zoom

Julian Eduardo Lozano Galindez diss

Julian Eduardo Lozano Galindez diss

Economic Studies on Wildlife Management and Conservation eva.andersson.bjorkman@slu.se Julian Eduardo Lozano Galindez försvarar sin avhandling "Economic Studies on Wildlife Management and

Julian Eduardo Lozano Galindez diss

Julian Eduardo Lozano Galindez diss

Economic Studies on Wildlife Management and Conservation eva.andersson.bjorkman@slu.se Julian Eduardo Lozano Galindez försvarar sin avhandling "Economic Studies on Wildlife Management and

Rikard Tröger disp

Rikard Tröger disp

Occurrence and removal of organic micropollutants in drinking water : Analytical approaches for wide-scope screening of contaminants of emerging concern eva.andersson.bjorkman@slu.se Rikard Tröger

Rikard Tröger disp

Rikard Tröger disp

Occurrence and removal of organic micropollutants in drinking water : Analytical approaches for wide-scope screening of contaminants of emerging concern eva.andersson.bjorkman@slu.se Rikard Tröger

Industridoktorander, LivsID

Från och med hösten 2018 har SLU på regeringens uppdrag upprättat ett program för tio industridoktorander inom livsmedelsområdet (LivsID). Satsningen görs inom ramen för den nationella

Linus Rosén disp

Linus Rosén disp

At the limits of state governance : territory, property and state making in Lenje Chiefdom, rural Zambia eva.andersson.bjorkman@slu.se Linus Rosén försvarar sin avhandling "At the limits of state

ASK doktorandråd

ASK doktorandråd

Doktorandrådet vid ASK, Alnarps studentkår, representerar kårens forskarstuderande i olika råd och nämnder.

Disputation Sarah Cogos

Disputation Sarah Cogos

Fire, people and reindeer in the boreal forest: The role of fire in the historical and contemporary interactions between Sami reindeer hearding and forest management in northern Sweden

Disputation Sarah Cogos

Disputation Sarah Cogos

Fire, people and reindeer in the boreal forest: The role of fire in the historical and contemporary interactions between Sami reindeer hearding and forest management in northern Sweden

Sabina Braun disp

Sabina Braun disp

Long-term phosphorus supply in agricultural soils : size and dynamics of fast- and slow-desorbing phosphorus pools eva.andersson.bjorkman@slu.se Sabina Braun försvarar sin avhandling "Long-term

Loading…