Medarbetarwebben

Forskarutbildning

Utbildning som omfattar fyra års heltidsstudier, 240 högskolepoäng, och leder fram till en doktorsexamen. En licentiatexamen omfattar 120 poäng, två års heltidsstudier. För att bli antagen till forskarutbildning måste man ha genomgått grundläggande universitetsutbildning, varav minst ett år på avancerad nivå. Under forskarutbildningen fördjupar sig den forskarstuderande i sitt ämne. Minst 120 högskolepoäng (80 för licentiatexamen) av forskarutbildningen utgörs av avhandlingsarbete.


Det finns 527 sidor som är taggade med Forskarutbildning:

Kurs i ekologi för fiskevård

Är du intresserad fisk, fiskeförvaltning och naturvård? På masterkursen "Ekologi för fiskevård" får du lära dig mer om fiskar och deras livsmiljö, och omsätta dina nya kunskaper i fiskekologi i

Disputation Domenique André

Disputation Domenique André

Molecular regulation of the annual growth cycle in Populus trees charlotta.bergstrom@slu.se Domenique André försvarar sin avhandling "Molecular regulation of the annual growth cycle in Populus

Disputation Domenique André

Disputation Domenique André

Molecular regulation of the annual growth cycle in Populus trees charlotta.bergstrom@slu.se Domenique André försvarar sin avhandling "Molecular regulation of the annual growth cycle in Populus

Röjning på olika sätt

Hur röjer man för att gynna både viltbete och virkesproduktion? Och hur påverkas skogens hälsa och utveckling av den nya metoden krankorridorgallring? Nya sätt att röja i skogen står i fokus för

Röjning på olika sätt

Hur röjer man för att gynna både viltbete och virkesproduktion? Och hur påverkas skogens hälsa och utveckling av den nya metoden krankorridorgallring? Nya sätt att röja i skogen står i fokus för

PhD position in Silviculture of mixed forest

Institutionen söker nu en motiverad kandidat till en doktorandtjänst i skogsskötsel. Beskrivning av tjänsten Huvuduppgiften blir att studera möjligheten att etablera och behålla barrblandskogar i

PhD position in Silviculture of mixed forest

Institutionen söker nu en motiverad kandidat till en doktorandtjänst i skogsskötsel. Beskrivning av tjänsten Huvuduppgiften blir att studera möjligheten att etablera och behålla barrblandskogar i

ISP-portalen – digital hantering av doktorandernas individuella studieplaner (ISP:er)

ISP-portalen – digital hantering av doktorandernas individuella studieplaner (ISP:er)

Alla doktorander ska ha en individuell studieplan (ISP) och fram till nu har denna hantering varit helt och hållet i pappersformat. Men från juni 2021 har SLU ett system för digital hantering av

Disputation Sandra Schusser

Disputation Sandra Schusser

Moving towards a more sustainable world - Four essays on renewable energy, emissions trading and environmental behaviour charlotta.bergstrom@slu.se Sandra Schusser försvarar sin avhandling "Moving

Forskarutbildning

Institutionen för mark och miljö erbjuder forskarutbildning i ämnet markvetenskap. Utbildningen är fyraårig (240 hp) varav större delen (195 hp) utgörs av eget forsknings- och avhandlingsarbete. För

Licentiatavhandlingar

Licentiatavhandlingar

Här hittar du licentiatavhandlingar som gjorts vid institutionen för mark och miljö på SLU. 2020 Soil compaction: effects on soil hydraulic properties and preferential water flow Mona Mossadeghi

Novel characterization of stripe rust resistance genes in Swedish wheat-rye introgression lines

Novel characterization of stripe rust resistance genes in Swedish wheat-rye introgression lines

PhD half-time seminar fredrik.reslow@slu.se Rimsha Ashraf , Dept of Plant Breeding will give her half-time seminar "Novel characterization of stripe rust resistance genes in Swedish wheat-rye

Loading…