Medarbetarwebben

Forskarutbildning

Utbildning som omfattar fyra års heltidsstudier, 240 högskolepoäng, och leder fram till en doktorsexamen. En licentiatexamen omfattar 120 poäng, två års heltidsstudier. För att bli antagen till forskarutbildning måste man ha genomgått grundläggande universitetsutbildning, varav minst ett år på avancerad nivå. Under forskarutbildningen fördjupar sig den forskarstuderande i sitt ämne. Minst 120 högskolepoäng (80 för licentiatexamen) av forskarutbildningen utgörs av avhandlingsarbete.


Det finns 479 sidor som är taggade med Forskarutbildning:
Jule Brandenburg disp

Jule Brandenburg disp

Lipid production from lignocellulosic material by oleaginous yeasts eva.andersson.bjorkman@slu.se Jule Brandenburg försvarar sin avhandling "Lipid production from lignocellulosic material by

Jule Brandenburg disp

Jule Brandenburg disp

Lipid production from lignocellulosic material by oleaginous yeasts eva.andersson.bjorkman@slu.se Jule Brandenburg försvarar sin avhandling "Lipid production from lignocellulosic material by

Industridoktorander inom livsmedelsområdet (LivsID)

Industridoktorander inom livsmedelsområdet (LivsID)

LivsID är ett industri-doktorandprogram, som ägnar sig åt forskning och utbildning inom livsmedelsrelaterade ämnen. Programmet involverar nio företag och sju avdelningar vid SLU.

Om forskarskolan Spira

Välkommen till LTV:s forskarskola Spira Denna sida är endast tillgänglig på engelska. Klicka på English för att komma till sidan.

Licentiatavhandlingar

Licentiatavhandlingar

Här hittar du licentiatavhandlingar som gjorts vid institutionen för mark och miljö på SLU. 2020 Soil compaction: effects on soil hydraulic properties and preferential water flow Mona Mossadeghi

Hugo de Campos Pereira

Hugo de Campos Pereira

Sammanfattning av doktoranduppgiften på engelska. Sorption of perfluoroalkyl substances in soils – mechanisms and modelling The main purpose of my PhD project is to substantially expand our knowledge

Forskarutbildning

Institutionen för mark och miljö erbjuder forskarutbildning i ämnet markvetenskap. Utbildningen är fyraårig (240 hp) varav större delen (195 hp) utgörs av eget forsknings- och avhandlingsarbete. För

Rutiner för uppföljning av doktorandutbildningen

Här hittar du information om vilka rutiner och vilken ansvarsfördelning som gäller för doktorandutbildning på institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi. Institutionen sorterar under både S

Forskarutbildning

Institutionen ger forskarutbildning i ämnet biologi vid skogsvetenskapliga fakulteten och biologi med inriktning mot ekologi, växtpatologi samt mikrobiologi vid fakulteten för naturresurser och

Forskarskola Organismbiologi

Forskarskola Organismbiologi

Det övergripande målet för forskarskolan Organismbiologi är att erbjuda doktorandkurser av hög kvalité och tillgång till informella och professionella nätverk. Forskarskolan bidrar till ett ökat

Intervjuer

Intervjuer

Läs intervjuer med våra industridoktorander inom livsmedelsområdet (LivsID)! Doktoranderna är anställda hos det företag där projektet har sin hemvist och ägnar sig åt tillämpad forskning inom

BEE

This popular course, first offered in 2018 (when it received the best PhD course prize from SLU), and then 2019, is being offered again in 2021 (being postponed in 2020 due to COVID-related

Loading…