Hoppa till huvudinnehåll

Forskarutbildning

Utbildning som omfattar fyra års heltidsstudier, 240 högskolepoäng, och leder fram till en doktorsexamen. En licentiatexamen omfattar 120 poäng, två års heltidsstudier. För att bli antagen till forskarutbildning måste man ha genomgått grundläggande universitetsutbildning, varav minst ett år på avancerad nivå. Under forskarutbildningen fördjupar sig den forskarstuderande i sitt ämne. Minst 120 högskolepoäng (80 för licentiatexamen) av forskarutbildningen utgörs av avhandlingsarbete.


Det finns 166 sidor som är taggade med Forskarutbildning:

Disp Jakob Starlander

Tar and Timber: Governing forest commons in seventeenth century Northern Finland charlotta.eriksson@slu.se Jakob Stralander försvarar sin avhandling "Tar and Timber: Governing forest commons in

Doktorandombudsman

En ombudsman är ett ombud med uppdrag att representera någon annan, i det här fallet en doktorand. Doktorandombudsmannen (DO) Monika Appel ger enskilt stöd och rådgivning till doktorander och stöttar

PhD half-time seminar: Tinkara Bizjak

Halvtidsseminarium: Tinkara Bizjak anne.honsel@slu.se Välkomna till halvtidsseminarium arrangerad av Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi   Tinkara Bizjak, Umeå Plant Science Centre

Disputation Leon Niyibizi

Disputation Leon Niyibizi sofia.webering.ekberg@slu.se Leon Niyibizi försvarar sin avhandling: Evaluation of locally available feed resources for Nile tilapia (Oreochromis niloticus) in Rwanda Sal

Licentiatseminarium: Sandra Bonow

Licentiatseminarium: Sandra Bonow sofia.webering.ekberg@slu.se Sandra Bonow försvarar sin avhandling: Breeding of Swedish Warmblood horses towards specialization in show jumping and dressage

Disputation Elin Stenberg

Disputation Elin Stenberg sofia.webering.ekberg@slu.se Elin Stenberg försvarar sin avhandling: There is no easy answer – factors affecting meat quality in lambs För att delta i disputationen via

Delphine Lariviere ny skoglig doktor

Delphine Lariviere försvarade sin avhandling Old trees in young forests : Biodiversity management in planted conifer forests in southern Sweden 17 mars 2023. Delphine Lariviere disputerade på sin

Disputation Delphine Lariviere

Old trees in young forests : Biodiversity management in planted conifer forests in southern Sweden charlotta.bergstrom@slu.se Delphine Lariviere försvarar sin avhandling "Old trees in young forests

Disp Lara Tickle

Past echoes and modern pressures on the changing ethics of hunting in Sweden charlotta.eriksson@slu.se Lara Tickle försvarar sin avhandling "Past echoes and modern pressures on the changing

Centrum för snabbväxande lövträd strävar efter excellens

Många är överens om att den stora andelen gran och tall i svenskt skogsbruk behöver kompletteras med mer lövträd, för att göra skogarna mer motståndskraftiga mot klimatförändringar, sjukdomar och

ASK doktorandråd

ASK doktorandråd ASK Doktorandråd Styrelsen 2023 Chairperson Maria Hellström Vice-chairperson Alejandro Barrios Latorre Secretary Poorva Sundararajan Treasurer Mahboobeh Yazdani Breakfast

Disp Oscar Lagnelöv

Electric autonomous tractors in Swedish agriculture charlotta.eriksson@slu.se Oscar Lagnelöv försvarar sin avhandling "Electric autonomous tractors in Swedish agriculture" den 10 mars 2023 Alla

Loading…