Globala projekt

Senast ändrad: 13 april 2022

En viktig del av vår verksamhet är vårt engagemang i olika internationella projekt i samverkan med SLU Global. Under många år har vi lärt oss mycket genom vår medverkan i olika SIDA-finansierade projekt i framför allt Öst-Afrika; Rwanda, Uganda, Kenya och Mozambique.