Grundkurs i högskolepedagogik

Senast ändrad: 14 september 2023

En pedagogisk grundkurs som syftar till att utveckla deltagarna i deras lärarroll, ge en medveten pedagogisk grund att stå på.