Hoppa till huvudinnehåll

För lärare och studierektorer

Lärare och studierektorer behöver relevant information för att kunna utföra sitt uppdrag. Här listas webbsidor av olika slag, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som bedömts vara av intresse.

Denna sida är ett komplement till målgruppssidan För dig som är lärare/studierektor, på medarbetarwebben.


Det finns 59 sidor som är taggade med För lärare och studierektorer:

SLU:s Agenda 2030-dag

Välkommen till SLU:s Agenda 2030-dag! malin.planting@slu.se Globala målen, logotyp. Illustration: FN De globala målen antogs av världens länder 2015 och nu är vi halvvägs till 2030. Vi kommer

Avslutningsceremoni i Alnarp 2023

Du som avslutar din utbildning under vt23 är välkommen till en avslutningsceremoni som sker i anslutning till Thesis Day den 26 maj 2023. Avslutningsceremonin startar ca kl: 15.45 direkt efter Thesis

Dig salstentamina

Projektet för digital salstentamen kommer till Alnarp för att informera om digital salstentamen för Campus Alnarp och vill träffa så många lärare som möjligt. Vi har bokat upp flera tillfällen för

För ett inkluderande universitet: Kurs för all undervisande personal vid SLU

Kursen vänder sig till dig som är kursansvarig på grund och avancerad nivå.

Pedagogiskt seminarium: AI & AI (Artificiell Intelligens och Akademisk Integritet)

Pedagogiskt seminarium: AI & AI (Artificial Intelligence and Academic Integrity) (in English) ld-webb@slu.se ChatGPT and similar AI-based textbots raises a number of questions concerning academic

Teaching portfolio seminar, in English

Teaching portfolio seminar, in English ld-webb@slu.se Seminar on how to write a teaching portfolio. (A seminar like this is a minimum requirement for applying to the title Excellent teacher at SLU)

Ansök om medel från SLU Global

Syftet med utlysningen är att stödja forskare och annan personal vid SLU i initiativ som bidrar till de globala målen i linje med Policyn för SLU:s globala bidrag till Agenda 2030 och SLU:s strategi

IDA-TvärvetenskapOchAkademiskaKarriärer

Hur tvärvetenskap har påverkat akademiska karriärer futurefood@slu.se Välkommen till serien av lunchwebbinarier om tvärvetenskap vid SLU. I det här webbinariet kommer Jessica Abbott, känd från

Representation / gåvor / konferenser

Denna sida innehåller översiktlig information om representation, gåvor och uppvaktning samt externa och interna kurser och konferenser. Här finns också lathundar för beloppsgränser och vad som är

Workshop - Att utveckla en konkurrenskraftig ansökan till Formas

lars-erik.lindell@slu.se Information och tips inför Formas öppna utlysning. Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Formas stödjer forskningsprojekt av högsta kvalitet inom

Studentbarometern 2023 – Hur trivs studenterna vid SLU?

Under perioden 20 februari till 10 mars kommer SLU att genomföra en enkät riktad till alla studenter. Studentbarometern handlar om hur du som student vid SLU upplever sina studier och den

Ny mall i Canvas ska göra det lättare att bygga upp kursrum

Mallen är tänkt att underlätta för undervisande personal när de skapar innehåll i sina kursrum. Dels som ett stöd då nya kurser sätts upp, dels genom att integrera med annan information utanför

Loading…