Medarbetarwebben

För lärare och studierektorer

Lärare och studierektorer behöver relevant information för att kunna utföra sitt uppdrag. Här listas webbsidor av olika slag, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som bedömts vara av intresse.

Denna sida är ett komplement till målgruppssidan För dig som är lärare/studierektor, på medarbetarwebben.


Det finns 81 sidor som är taggade med För lärare och studierektorer:

Table-samarbetet

I ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet, Oxfords universitet och universitetet i Wageningen, ska "Table" driva och utveckla diskussioner om hur livsmedelssystemet kan bli hållbart,

Fortsatta anvisningar vt 21

Fortsatta anvisningar vt 21

De förutsättningar som gällt för utbildning på grund- och avancerad nivå under höstterminen 2020 förlängs med detta beslut att gälla även för vårterminen 2021. Utbildningsnämndens ordförande har

Lokalbokningar vt21

Lokalbokningar vt21

Tillfälliga riktlinjer för undervisning och examination i SLU:s gemensamma undervisningslokaler kommer fortsatt att gälla inför vårterminen 2021. Se uppdaterad och delvis ny information nedan. Precis

prövningsformer

prövningsformer

Universitets- och högskolerådet bedömer att det finns tillräckliga skäl för att möjligheten till ändrade former för prövning fortsatt ska gälla. För att underlätta för att en smittsäker prövning ska

Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika?

Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika?

Hur ska vi bromsa resistens-utvecklingen utan ny antibiotika? mw-red@slu.se I Sverige finns förståelsen och kunskapen om varför användning av antibiotika måste minskas. Trots detta ökar antalet

Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika?

Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika?

Hur ska vi bromsa resistens-utvecklingen utan ny antibiotika? mw-red@slu.se I Sverige finns förståelsen och kunskapen om varför användning av antibiotika måste minskas. Trots detta ökar antalet

Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika?

Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika?

Hur ska vi bromsa resistens-utvecklingen utan ny antibiotika? mw-red@slu.se I Sverige finns förståelsen och kunskapen om varför användning av antibiotika måste minskas. Trots detta ökar antalet

Aulor-lättnader

Aulor-lättnader

Utbildningsnämnden har beslutat om lättnader för lokaler med plats för 300 besökare eller mer. Beslutet är tillämpbart i Alnarp och Ultuna så länge som kriterier uppfylls. Utbildningsnämndens

Excellent lärare 2020

Excellent lärare 2020

Nu är det återigen möjligt att ansöka om att utnämnas till excellent lärare vid SLU. Ansökan ska vara inlämnad senast den 2 november 2020 . Information om kraven för att kunna ansöka och

Representation / gåvor / konferenser

Representation / gåvor / konferenser

Denna sida innehåller översiktlig information om representation, gåvor och uppvaktning samt externa och interna kurser och konferenser. Här finns också lathundar för beloppsgränser och vad som är

VH lärardag 2020

VH lärardag 2020

Lärardag på VH-fakulteten sofia.webering.ekberg@slu.se Välkommen till VH:s lärardag 2020! På grund av Corona blir det ett annorlunda format i år och vi kommer hålla dagen mellan kl 9.00 och 12.00

Excellent lärare

Excellent lärare

Nu är det återigen möjligt att ansöka om att utnämnas till excellent lärare vid SLU. Ansökan ska vara inlämnad senast den 2 november 2020 . Information om kraven för att kunna ansöka och

Loading…