Medarbetarwebben

För lärare och studierektorer

Lärare och studierektorer behöver relevant information för att kunna utföra sitt uppdrag. Här listas webbsidor av olika slag, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som bedömts vara av intresse.

Denna sida är ett komplement till målgruppssidan För dig som är lärare/studierektor, på medarbetarwebben.


Det finns 87 sidor som är taggade med För lärare och studierektorer:
Workshop forskningskommunikation @LTV

Workshop forskningskommunikation @LTV

Workshop: kommunikation i forskningsansökningar camilla.zakrisson.juhlin@slu.se Välkommen till en workshop om kommunikation i forskningsansökningar för forskande personal på LTV-fakulteten. Redan

Table-samarbetet

I ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet, Oxfords universitet och universitetet i Wageningen, ska "Table" driva och utveckla diskussioner om hur livsmedelssystemet kan bli hållbart,

Ultunapersonalens idrottsförening

Ultunapersonalens Idrottsförening, UPIF, bedriver idrotts- och motionsaktiviteteter som alla anställda vid SLU får delta i. I Syltahallen spelas olika typer av bollsporter. Det finns möjlighet till

Tentamina 210201

Tentamina 210201

SLU prioriterar som tidigare i första hand hemtentamen och/eller muntlig tentamen via Zoom (gärna i kombination), dvs. examination utan övervakning. Tentamina som, efter noga övervägande, behöver

Lokalbokningar vt21

Lokalbokningar vt21

Tillfälliga riktlinjer för undervisning och examination i SLU:s gemensamma undervisningslokaler gäller fortsatt under hela vårterminen 2021. Uppdaterad 20210129. Precis som inför HT20 och period 3

Alnarpskonferensen 2021

Alnarpskonferensen 2021

Ekonomi i jordhälsa? camilla.zakrisson.juhlin@slu.se Alnarpskonferensen 2021 fokuserar på jordhälsans betydelse för lönsamheten. Välkomna till en digital djupdykning – allt börjar och slutar med

Utökat pedagogiskt stöd

Utökat pedagogiskt stöd

Har du frågor om pedagogik, Canvas, Inspera och Zoom? Nu har Pedagog online utökade tider. För att stödja det ökade behovet av distansexamination har Pedagog online till och med 28 december öppet

Alnarpskonferensen 2021

Alnarpskonferensen 2021

Ekonomi i jordhälsa? camilla.zakrisson.juhlin@slu.se Alnarpskonferensen 2021 fokuserar på jordhälsans betydelse för lönsamheten. Välkomna till en digital djupdykning – allt börjar och slutar med

Fortsatta anvisningar vt 21

Fortsatta anvisningar vt 21

De förutsättningar som gällt för utbildning på grund- och avancerad nivå under höstterminen 2020 förlängs med detta beslut att gälla även för vårterminen 2021. Utbildningsnämndens ordförande har

prövningsformer

prövningsformer

Universitets- och högskolerådet bedömer att det finns tillräckliga skäl för att möjligheten till ändrade former för prövning fortsatt ska gälla. För att underlätta för att en smittsäker prövning ska

Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika?

Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika?

Hur ska vi bromsa resistens-utvecklingen utan ny antibiotika? mw-red@slu.se I Sverige finns förståelsen och kunskapen om varför användning av antibiotika måste minskas. Trots detta ökar antalet

Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika?

Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika?

Hur ska vi bromsa resistens-utvecklingen utan ny antibiotika? mw-red@slu.se I Sverige finns förståelsen och kunskapen om varför användning av antibiotika måste minskas. Trots detta ökar antalet

Loading…