Hoppa till huvudinnehåll

För lärare och studierektorer

Lärare och studierektorer behöver relevant information för att kunna utföra sitt uppdrag. Här listas webbsidor av olika slag, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som bedömts vara av intresse.

Denna sida är ett komplement till målgruppssidan För dig som är lärare/studierektor, på medarbetarwebben.


Det finns 43 sidor som är taggade med För lärare och studierektorer:

IDA-Hur kan man jobba praktiskt med tvärvetenskap

Hur kan man jobba praktiskt med tvärvetenskap? futurefood@slu.se Välkommen till det tredje delen av en serie lunchwebbinarier om tvärvetenskap vid SLU. I det här webbinariet kommer Marie Stenseke,

IDA-TvärvetenskapOchAkademiskaKarriärer

Hur tvärvetenskap har påverkat akademiska karriärer futurefood@slu.se Välkommen till den sjätte delen av en serie lunchwebbinarier om tvärvetenskap vid SLU. I det här webbinariet kommer Jessica

Pedagogiskt seminarium - Teaching creatively in Higher Education

Teaching creatively in Higher Education (in English) ld-webb@slu.se This study explores university teachers’ perceptions of creative teaching and other factors that may influence academics’ efforts

Pedagogiskt seminarium - Kursutvärdering och kursutveckling på vetenskaplig grund

Kursutvärdering och kursutveckling på vetenskaplig grund ld-webb@slu.se Under seminariet kommer Dan att redogöra för ett nytt evidensbaserat instrument, Learning Experience Questionnaire (LEQ).

Pedagogiskt seminarium - Introduction to Inspera

Develop your examination process! A brief introduction to Inspera (in English) ld-webb@slu.se In this seminar, Ida Håkansson will give an introduction to our new digital examination system Inspera.

Pedagogiskt seminarium-När en student mår dåligt

Pedagogiskt seminarium - När en student mår dåligt ld-webb@slu.se Studietiden är en period i livet där många upplever stora förändringar, press och nya utmaningar. Ibland leder det till svackor med

Mentimeter - interaktivt webinar

ld-webb@slu.se Välkommen till ett interaktivt webinar med Mentimeter! Har du använt Mentimeter ett tag och skulle du vilja utveckla din presentationsförmåga till nästa nivå? Gå med i vårt

Representation / gåvor / konferenser

Denna sida innehåller översiktlig information om representation, gåvor och uppvaktning samt externa och interna kurser och konferenser. Här finns också lathundar för beloppsgränser och vad som är

Bokning av kursschema

Är du lärare och behöver hjälp med att beställa lokaler och skicka in ditt schemaunderlag i TimeEdit Preferences? Inför deadline den 15 maj kan du få personlig hjälp via zoom. Via nedan länkar når du

Senior miljöspecialist

Nu öppnar den tredje utlysningen till kompetensnivån senior miljöanalysspecialist. Senior miljöanalysspecialist är en kompetensnivå på SLU som är en viktig del i universitetets kvalitetsarbete inom

Fortsättningskurs i högskolepedagogik

Fortsättningskurs i högskolepedagogik bygger på Grundkurs i högskolepedagogik.

Grundkurs i högskolepedagogik

En pedagogisk grundkurs som syftar till att utveckla deltagarna i deras lärarroll, ge en medveten pedagogisk grund att stå på.

Loading…