Hoppa till huvudinnehåll

För lärare och studierektorer

Lärare och studierektorer behöver relevant information för att kunna utföra sitt uppdrag. Här listas webbsidor av olika slag, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som bedömts vara av intresse.

Denna sida är ett komplement till målgruppssidan För dig som är lärare/studierektor, på medarbetarwebben.


Det finns 62 sidor som är taggade med För lärare och studierektorer:

Tillämpat aktivt e-lärande

En pedagogisk workshop som syftar till att utveckla kunskapen och färdigheten i att tillämpa aktivt e-lärande med hjälp av genomtänkt ”Flipped Classroom” (Omvända klassrummet)-metodik.

Pedagogisk meritportfölj

Kursen Pedagogisk meritportfölj vänder sig till dig som vill börja arbeta med pedagogisk meritportfölj som ett sätt att utveckla din undervisning och dig själv som lärare.

För ett inkluderande universitet: Kurs för all undervisande personal vid SLU

Kursen vänder sig till dig som är kursansvarig på grund och avancerad nivå.

Forskningsanknuten undervisning - Introduktion

Kursen riktar sig både till dig som har ett kursansvar och till dig som känner att du vill utveckla ditt sätt att forskningsanknyta din undervisning. Kursen ger en första introduktion till ämnet och

Examinationsformer

Kursen vänder sig till dig som utveckla din kunskap ytterligare inom olika examinationsformer.

Utbildning för hållbar utveckling; workshop för kursansvariga

Utbildning för hållbar utveckling; workshop för kursansvariga ld-webb@slu.se Enheten för pedagogisk utveckling, Avdelningen för lärande och digitalisering E-post epu@slu.se Webb Lärande och

Betygskurs

Kursen ger praktiska verktyg för att själv kunna skriva begripliga betygskriterier samt tar upp olika principer för betygsbedömning.

Att utbilda för kritiskt tänkande och kritikalitet

Kritiskt tänkande och kritiskt förhållningssätt är centrala begrepp i högre utbildning.

Fortsättningskurs i högskolepedagogik

Fortsättningskurs i högskolepedagogik bygger på Grundkurs i högskolepedagogik.

Grundkurs i högskolepedagogik

En pedagogisk grundkurs som syftar till att utveckla deltagarna i deras lärarroll, ge en medveten pedagogisk grund att stå på.

Årets pristagare utsedda för SLU:s pedagogiska pris

Det individuella priset går till Mattias Larsson, universitetslektor vid institutionen för växtskyddsbiologi. Lagpriset tilldelas lärarlaget vid Skogsmästarskolan. Priset delas ut i samband med

Sök kopieringsstipendium

Har du skrivit kurslitteratur eller läromedel? Då kan du söka Läromedelsförfattarnas kopieringsstipendium! Förra året delade Läromedelsförfattarna ut över 24 miljoner kronor i kopieringsstipendier

Loading…