Medarbetarwebben

För lärare och studierektorer

Lärare och studierektorer behöver relevant information för att kunna utföra sitt uppdrag. Här listas webbsidor av olika slag, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som bedömts vara av intresse.

Denna sida är ett komplement till målgruppssidan För dig som är lärare/studierektor, på medarbetarwebben.


Det finns 71 sidor som är taggade med För lärare och studierektorer:

Utlysning: uppdrag som programstudierektor

Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk utlyser uppdraget som programstudierektor för agronomprogrammet livsmedel och masterprogrammet Sustainable Food Systems. Som

LTV:s fakultetsdag 2019

LTV:s fakultetsdag 2019

Alla medarbetare vid LTV-fakulteten hälsas varmt välkomna till fakultetsdagen 2019. Syftet med dagen är att ge en inblick i fakultetens olika verksamheter och träffas för gemensamma diskussioner

Rapporter, artiklar mm

Scaw publicerar årligen rapporter och artiklar inom området djurvälfärd och djurskydd. 2019 Widman et al. 2019. Indirect Costs of Sheep Depredation by Large Carnivores in Sweden. Wildlife Society

Lära på tvären: Pedagogiska utvecklingsmedel för lärare

Är du lärare inom hållbar stadsutveckling vid SLU med intresse för tvärvetenskap i utbildningen? Eller är du lärare inom ett annat område, men med intresse för att plocka in stadsutvecklingsfrågor i

Öppen utlysning: Sök stödmedel för tvärvetenskapliga projekt inom hållbar stadsutveckling

Forskare, doktorander och lärare vid SLU – oavsett vilken fakultet eller institution du tillhör – har nu en ny chans att söka stödmedel för tvärvetenskapliga projekt eller publikationer som syftar

Lära på tvären: Pedagogiska utvecklingsmedel för lärare

Är du lärare inom hållbar stadsutveckling vid SLU med intresse för tvärvetenskap i utbildningen? Eller är du lärare inom ett annat område, men med intresse för att plocka in stadsutvecklingsfrågor i

Öppen utlysning: Sök stödmedel för tvärvetenskapliga projekt inom hållbar stadsutveckling

Forskare, doktorander och lärare vid SLU – oavsett vilken fakultet eller institution du tillhör – har nu en ny chans att söka stödmedel för tvärvetenskapliga projekt eller publikationer som syftar

SES Seminarium 20190403

SES Seminarium 20190403

SES Seminarium: Pools and fluxes of carbon and nitrogen in stands of Norway spruce, Scots pine, and their mixture in boreal Sweden gustaf.egnell@slu.se Öppet 30-minutersseminarium i fikarummet på

SES Seminarium 20190403

SES Seminarium 20190403

SES Seminarium: Pools and fluxes of carbon and nitrogen in stands of Norway spruce, Scots pine, and their mixture in boreal Sweden gustaf.egnell@slu.se Öppet 30-minutersseminarium i fikarummet på

SES Seminarium 20190403

SES Seminarium 20190403

SES Seminarium: Pools and fluxes of carbon and nitrogen in stands of Norway spruce, Scots pine, and their mixture in boreal Sweden gustaf.egnell@slu.se Öppet 30-minutersseminarium i fikarummet på

SLU-bibliotekets webbmoduler i Canvas inom generella kompetenser inför självständigt arbete

SLU-bibliotekets webbmoduler i Canvas inom generella kompetenser inför självständigt arbete

Nu kan du som lärare integrera SLU-bibliotekets webbmoduler i generella kompetenser inför självständigt arbete i din egen kurs i Canvas! Webbmodulerna finns också öppet tillgängliga på

Utlysning programstudierektorer inom landskap och trädgård

Utlysning programstudierektorer inom landskap och trädgård

Programnämnden för utbildningar inom landskap och trägård utlyser ett antal uppdrag som programstudierektor. Uppdragen startar 2019-07-01 och varar i tre år, med möjlig förlängning i ytterligare tre

Loading…