Välkomnandet av nya studenter 2021

Senast ändrad: 31 augusti 2021

Den här sidan uppdateras löpande med information om välkomnandet av nya studenter höstterminen 2021.

Senaste nytt på sidan

27 augusti

Välkomsthälsningen från rektor och SLUSS finns nu publicerad. Hälsningen streamas via Youtube genoma att klicka på knappen "Välkomsthälsning till nyantagna studenter från rektor och SLUSS" högst upp på sidan.

30 juli
Listan över uppropslokaler den 30 augusti finns nu publicerad. Du hittar informationen genom att klicka på knappen "Salsfördelning uppropslokaler 30 augusti 2021" som du hittar längst ner på denna sida.

17 juni
Upplägget för terminsstart terminstartsdagen den 30 augusti har ändrats från att ske helt digitalt till att grundprogram som ges på svenska välkomnas på våra campus. Masterprogram samt kandidatprogrammet Forest and landscape kan välja mellan att välkomna studenter på campus eller digitalt. Läs mer under rubriken "Del 2 - terminsstart 30 augusti" nedan.

18 juni
Programmet för Orientation week publiceras under rubriken "Del 1 - Orientation week 23-27 augusti" nedan.

Välkomnandet olika delar

Inför hösten 2021 har vi valt att dela upp mottagandet av nya studenter i tre delar:

Del 1 - Orientation week 23-27 augusti

Både nyantagna internationella masterstudenter och inresande utbytesstudenter är i år välkomna att delta i Orientation week. Syftet med veckan är att förmedla viktig information om SLU och studier i Sverige medan studenterna har kul och lär känna sina klasskamrater. Här hittar du programmet för Orientation week.

Del 2 – terminsstart den 30 augusti

Andra delen äger rum på själva terminsstartsdagen den 30 augusti och består av:

Programspecifika upprop fördelade i olika pass tillsammans med en förinspelad officiell välkomsthälsning från rektor och SLUSS. Vi tänker oss att rektorshälsningen visas som en del av det programspecifika uppropet.

Passindelningarna gäller för Alnarp, Ultuna och Umeå och det är viktigt att de följs. Den förinspelade välkomsthälsningen från rektor/prorektor kommer att finnas tillgänglig för alla. 

Mer information om hur uppropen går till för program på grundnivå samt masterprogram

Terminsstart den 30 augusti

Upplägget för terminsstart den 30 augusti har ändrats från helt digitalt till följande upplägg:

Grundprogram som ges på svenska i Alnarp, Ultuna och Umeå

Nya studenter på något av SLU:s grundprogram som ges på svenska välkomnas på våra campus den 30 augusti. De studenter som inte kan närvara fysiskt ges möjlighet att närvara via Zoom på samma sätt som vid terminsstarten hösten 2020.

Det blir alltså en slags hybridlösning för grundprogrammen som ges på svenska. Ni skapar och distribuerar själva zoomlänken till era programstudenter.

Rekommendationer från AV-stöd:

  • I salar som har videokonferens ska det gå att ha med studenter via länk.
  • För salar som INTE har videokonferens tar PSR med sin egen laptop och har med studenterna via länk från sin egen dator. För att ljudet ska funka krävs en extern webbkamera som också har ljudupptagning/inbyggd mikrofon. Studenterna via länk kommer endast att se PSR.


Salar är bokade och detaljerad salsfördelning publiceras under knappen "Passindelning/ campus och program" (längre ner på sidan) den 6 augusti, efter andra urvalet. De större programmen kommer att delas upp i flera olika salar. Vi utgår utifrån samma antal platser i salarna som ansågs lämpligt vid programstart 2020 (dvs. lägre än den i nuläget tillåtna 50% beläggningsgraden).

Observera att vi kan behöva återgå till ett helt digitalt upplägg om riktlinjerna för covid-19 ändras! Skriv därför inte ut detaljer i era välkomstbrev, utan hänvisa studenterna till ”Ny student” för detaljerad information.

Masterprogram samt kandidatprogrammet Forest and Landscape

Då det har framgått att en del av er som har utbildningar med internationella studenter skulle föredra ett helt digitalt upprop vill öppna upp för att ni som är programstudierektorer för något av SLU:s masterprogram eller kandidatprogrammet Forest and landscape kan välja om ni vill att terminsstart (den 30 augusti) ska äga rum:

  • Enligt förra årets hybridlösning, dvs studenterna välkomnas på campus och de som inte kan närvara fysiskt ges möjlighet att vara med via Zoom. Ni skapar och distribuerar zoomlänken själva.

  • Helt digital terminsstart för samtliga programstudenter. Ni skapar och distribuerar zoomlänken själva. Skicka gärna länk även till studyguidance@slu.se så att vi kan hjälpa förvirrade studenter att hitta rätt.

Oavsett vilket alternativ du väljer är det viktigt att du snarast meddelar detta till oss. Även du som redan har svarat på mejlet som skickades den 9 juni behöver bekräfta igen eftersom det är vi som bokar lokaler samt sköter kommunikationen om alla detaljer till de nya studenterna. Vi kan inte skriva ut vad som gäller för just ditt program på studentwebben innan du har meddelat oss! Du meddelar oss genom att mejla hur du vill göra till cecilia.esbjornsson@slu.se

Salar är bokade och detaljerad salsfördelning publiceras under knappen "Passindelning/ campus och program" (längre ner på sidan) den 6 augusti, efter andra urvalet. De större programmen kommer att delas upp i flera olika salar. Vi utgår utifrån samma antal platser i salarna som ansågs lämpligt vid programstart 2020 (dvs. lägre än den i nuläget tillåtna 50% beläggningsgraden).

Hybridlösning - rekommendationer från AV-stöd :

  • I salar som har videokonferens ska det gå att ha med studenter via länk.
  • För salar som INTE har videokonferens tar PSR med sin egen laptop och har med studenterna via länk från sin egen dator. För att ljudet ska funka krävs en extern webbkamera som också har ljudupptagning/inbyggd mikrofon. Studenterna via länk kommer endast att se PSR.


Observera att vi kan behöva återgå till ett helt digitalt upplägg om riktlinjerna för covid-19 ändras! Skriv därför inte ut detaljer i era välkomstbrev, utan hänvisa studenterna till ”Ny student” för detaljerad information.


Studievägledningen och antagningen kommer att finnas tillgängliga i en digital ”Welcome desk” i Zoom hela dagen för de studenter som behöver.

Kårerna har också planerade aktiviteter på terminsstartsdagen.

Del 3 – temaeftermiddag: ”hållbart studentliv”

Tredje delen äger rum efter terminsstartsdagen och består av två eftermiddagar med temat ”hållbart studentliv”.

Temaeftermiddagarna kommer att genomföras digitalt eftersom vi vill att alla nya studenter oavsett campusort ska kunna delta på lika villkor.

Innehållet i korthet:

  • En student som är i slutet av sin utbildning berättar om sin studietid och delar med sig av personliga pluggtips och erfarenheter.
  • SLU:s språkverkstad ger en workshop i studieteknik och studieplanering.
  • Eftermiddagen avslutas i ortsspecifika break-out rooms där ortsspecifika stödfunktioner berättar om vad de erbjuder och hur man kommer i kontakt med dem. Samordnarna som jobbar med stöd till studenter med funktionsnedsättningar kommer att ha ett eget break-out room. Exempel på stödfunktioner: studenthälsorna, universitetskyrkorna, biblioteket med flera.

Information om temaeftermiddagarna riktat till studenterna finns på den här sidan: https://student.slu.se/studier/nystudent/hallbart-studentliv-temaeftermiddag/

 Minnesanteckningar från möten

Välkomnandets olika delar

Fakta:

Utbildningsavdelningen ansvarar för att koordinera det SLU-gemensamma välkomnandet av nya studenter.