Hoppa till huvudinnehåll

Ladok

I Ladok rapporterar du studenters och doktoranders resultat i utbildningen, administrerar webbregistrering, tentamenstillfällen, utbytesstudier, examensärenden och intyg. Ladok är också SLU:s utbildningsdatabas för våra kurser och program.

Vi har möte med alla som har UR-rollen (utbildningsregistreringsrollen i Idis) en gång i månaden. Där tar vi upp olika teman varje gång.

Inbjudan till mötena sker via Zoom och skickas ut i förväg. Dessa möten är även till för att ställa frågor och diskutera med andra som har samma arbetsuppgifter.

Ladok support

Behöver du hjälp Ladok kan du kontakta oss via Zoom, Teams, eller mejla (Ladok@slu.se). Ringer du oss på Zoom eller Teams kan vi dela skärm och samtidigt visa direkt hur ni löser de frågor som uppstår.

Kontakta på Zoom eller Teams:

Mattias.Oredal@slu.se

Annica.Kaljevic@slu.se

Nyheter i Ladok

Information om nyheter direkt från Ladok-konsortiet

Ladok logo

Projekt - Ny utbildningsdatabas i Ladok

Ladoks funktionalitet för utbildningsinformation ersätter utbildningsdatabasen Slukurs 1 juni 2022.

Utbildningsinformation i Ladok ersätter Slukurs

Avdelningen för Lärande och digitalisering

För frågor och synpunkter om våra utbildningssystem
utb-system@slu.se.

Publicerad: 19 september 2023 - Sidansvarig: ld-webb@slu.se
Loading…