Om Ladok

Senast ändrad: 04 mars 2024
ikon-bra att veta

Här kan du läsa om Ladok och hur systemet fungerar.

Vad används uppgifterna i Ladok till?

Inrapporteringen av uppgifter i Ladok bestäms av nationella förordningar, till exempel Högskoleförordningen, och Studiedokumentationsförordningen samt av lokala bestämmelser i form av rektorsbeslut. Uppgifterna i Ladok används dels i universitetets resultatredovisning och för vidarerapportering till bland annat Statistiska centralbyrån, CSN och Migrationsverket.

Läs mer om Ladok på: www.ladok.se.

Registrering

Alla studenter som deltar på en kurs ska registreras i Ladok. Viktigt att tänka på är att:  

  • Antalet registrerade studenter är en av grunderna till anslagsfördelningen till universitetet.
  • Studiemedel betalas inte ut till studenterna förrän registrering är inlagd. Det är alltså viktigt att lägga in registreringar så snabbt som möjligt, gärna direkt efter uppropet.

Webbregistrering

Rekommendationen för start- och stoppdatum för webbregistrering är fem arbetsdagar före kursstart t o m uppropsdagen. Detta lägger du in på kursen i Ladok under utbildningsinformation, registreringsperiod.

I första hand ska studenterna registrera sig själva på studentwebben. I manualen beskrivs hur du registrerar de studenter som inte registrerar sig via studentwebben.

Resultat

För att kunna rapportera in resultat på kurser måste du koppla medarbetare och använda de kurs- och modulkoder som finns inlagda i Ladok. För vårens kurser ska moduler finnas inlagda senast första december och för höstens kurser sista maj.

Ladok har två typer av resultatrapportering:

  • Resultat på modul.
  • Resultat på hel kurs (slutbetyg)

När en kurs enligt kursplanen innehåller en eller flera moduler ska resultat rapporteras för modulerna och sedan för hela kursen. Självständiga arbeten där flera institutioner är involverade och det finns flera moduler sker inrapportering i två steg enligt ovan. Rapportera in så snart som möjligt efter examinationen. Rapportera in även underkända betyg. När alla moduler i en kurs är godkända ska slutbetyg rapporteras på kursen.

Hur ser Ladok ut för studenterna?

Ibland kan det vara bra att se hur studenternas gränssnitt till Ladok ser ut.
Lathund_Ladok-for-studenter-Personal.pdf

Vem gör vad?

Flödesscheman

Ett flödesschema visar arbetsflödet, vem som gör vad vid tex skapande av program och kurser.  

Om du undrar över något gällande utbildningsadministrationen kan du kontakta:

  • Kanslierna på respektive fakultet. Gäller även forskarutbildningen
  • Ladok@slu.se
  • Utbildningsavdelningen

Ladok support

Behöver du hjälp Ladok kan du kontakta oss via Zoom, Teams, eller mejla (Ladok@slu.se). Ringer du oss på Zoom eller Teams kan vi dela skärm och samtidigt visa direkt hur ni löser de frågor som uppstår.

Kontakta på Zoom eller Teams:

Mattias.Oredal@slu.se

Annica.Kaljevic@slu.se


Kontaktinformation

Avdelningen för Lärande och digitalisering

För frågor och synpunkter om våra utbildningssystem
utb-system@slu.se.