Kvalitetsrapporter till UKÄ

Senast ändrad: 08 januari 2018

SLU strävar efter att erbjuda en utbildning som håller hög kvalitet. Det är viktigt för både studenter, omgivande samhälle och för framtida forskning.

Hög kvalitet kräver mer än en god pedagogisk standard och ett kvalificerat kursinnehåll. En högskoleutbildning av hög kvalitet främjar till exempel studenternas kritiska tänkande och förmåga att själva formulera hanterbara problem att lösa, inte bara att lösa redan formulerade problem.

I Sverige är det Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som granskar kvaliteten i högre utbildning på nationell nivå.