Doktorandombudsmannen (DO)

Senast ändrad: 08 maj 2024

En ombudsman är ett ombud med uppdrag att representera någon annan, i det här fallet en doktorand. Doktorandombudsmannen (DO) Monika Appel ger enskilt stöd och rådgivning till doktorander och stöttar SLU, doktorandråden och SLU:s samlade studentkårer i doktorandfrågor.

Du kan kontakta DO om du upplever problem under forskarutbildningen:

  • DO kan ge personligt stöd och individuell rådgivning till dig som är doktorand
  • DO informerar, vägleder och hänvisar vidare vid behov
  • DO kan hjälpa till att informellt undersöka ditt ärende
  • DO kan övervaka att SLU följer reglerna i hanteringen av ditt ärende
  • DO kan inte påföra SLU sanktioner eller förändra regler och beslut. Däremot kan DO föreslå vägar att komma vidare, både i enskilda fall och i gemensamma frågor.

Sekretess

Doktorandombudsmannen har tystnadsplikt och lämnar bara ut uppgifter om du själv har godkänt det. Enda undantaget är om det råder fara för ditt eller annans liv.

Kontaktuppgifter

Om du vill boka en tid för ett möte eller har frågor är det lättast att kontakta doktorandombudsmannen via e-post. Du behöver inte skriva vad ärendet gäller om du inte vill, utan bara att du vill boka en tid.

Drop in via Zoom

22 maj kl. 10-12
29 maj kl. 10-12
5 juni kl. 10-12
19 juni kl. 10-12

https://slu-se.zoom.us/j/69172292586

Lösenord: 129011