Doktorandombudsmannen

Senast ändrad: 13 juni 2022

 

Jag heter Monika Appel och i min roll som doktorandombudsman jobbar jag med att bevaka din och andra forskarstudenters arbetssituation på SLU samt med att tillgodose att du får den hjälp du har rätt till. Jag ger enskilt stöd och rådgivning och verkar för att hitta lösningar på problem som kan uppstå i ställningen som forskarstudent.

Alla problem kan jag inte själv lösa, men jag hjälper dig med att hitta rätt kanaler och instanser så att din situation som forskarstudent blir så bra som möjligt. Det är också viktigt att känna till att jag har tystnadsplikt och inte lämnar ut några uppgifter om dig om du inte själv har godkänt det. Du är varmt välkommen att kontakta mig vid behov! 

 

Andra möjligheter för att få dina rättigheter som doktorand tillgodosedda är att:

  • Prata med dina kollegor och doktorandrådens styrelse. Frågor som kan vara svåra för en enskild att ta upp kan tas upp som principfrågor av en grupp (semester, undervisning, föräldraledighet, handledning, seminarier o.s.v.)
  • Tala med studierektor för forskarutbildningen och/eller fakulteten.
  • Kontakta facket, prata med skyddsombud och/eller huvudskyddsombud
  • Kontakta företagshälsovården