Doktorandombudsmannen (DO)

Senast ändrad: 28 november 2022

På SLU finns en doktorandombudsman, Monika Appel, som ger personligt stöd och individuell rådgivning åt doktorander. Du kan kontakta doktorandombudsmannen om du upplever problem under forskarutbildningen.

Sekretess

Doktorandombudsmannen har tystnadsplikt och lämnar bara ut uppgifter om du själv har godkänt det. Enda undantaget är om det råder fara för ditt eller annans liv.

Kontaktuppgifter

Om du vill boka en tid för ett möte eller har frågor är det lättast att kontakta doktorandombudsmannen via e-post. Du behöver inte skriva vad ärendet gäller om du inte vill, utan bara att du vill boka en tid.