Kurs i forskarhandledning

Senast ändrad: 06 september 2021

En stor av kursen ägnas åt att reflektera och utveckla den egna rollen som handledare.

Från och med hösten 2009 erbjuder SLU en tre veckors kurs i forskarhandledning. Kursen pågår under cirka tre månader med tre kursträffar och däremellan ges uppgifter på distans. Kursen fokuserar bland annat på handledarrollen, olika kommunikationsstilar i handledarsamtal, skrivprocessen, etiska och juridiska frågor.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna:

  • beskriva forskarutbildningens organisation och mål vid SLU.
  • diskutera handledningens funktion i relation till de olika faserna av utbildningen till forskare.
  • diskutera vanligt förekommande etiska och juridiska frågor i samband med handledning.
  • jämföra olika handledarroller och reflektera över den egna rollen i mångfaldsperspektiv.
  • ge förslag på åtgärder för att hantera vanligt förekommande konflikter i samband med avhandlingsarbetet.
  • observera och granska några handledarsamtal.
  • diskutera vad som karaktäriserar ett professionellt förhållningssätt i handledarrollen.

Omfattning

tre veckor 

Spåk

Svenska

Förkunskaper 

Grundkurs i högskolepedagogik eller motsvarande. 

Övrigt

För att antas som docent vid SLU krävs fullgjord pedagogisk grundkurs samt kurs i forskarhandledning (kurs för blivande docenter). 
Kontakta din fakultet för exakta uppgifter.

Pris

Pris för denna kurs: 3900 kr + kurslitteratur
Faktureras i samband med antagning.

För ytterligare information

epu@slu.se 

Relaterade sidor: