Kurs i forskarhandledning

Senast ändrad: 14 september 2023

En stor av kursen ägnas åt att reflektera och utveckla den egna rollen som handledare.

Relaterade sidor: