Kvalitet och utveckling

Senast ändrad: 02 november 2022

SLU strävar efter att erbjuda en utbildning som håller hög kvalitet. Det är viktigt för både studenter, omgivande samhälle och för framtida forskning. Kvalitetsarbetet för utbildning på grund- och avancerad nivå bedrivs på alla nivåer inom SLU och är en gemensam angelägenhet för SLU:s personal och studenter.

Kvalitetsarbete inom SLU:s utbildningar

Det systematiska kvalitetsarbetet inom SLU:s utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå beskrivs i Ramverk för kvalitetsarbete inom SLU:s utbildningar.

SLU:s systematiska kvalitetsarbete syftar till att stödja en kultur där gemensamma definitioner av vad som kännetecknar god kvalitet är utgångspunkt i såväl arbetet med att utföra utbildning som att utveckla stöd- och styrsystem. Läs mer om SLU:s kvalitetssäkring av utbildningen här.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) granskar kvaliteten i högre utbildning på nationell nivå. Fyra olika granskningar utgör ett nationellt system för kvalitetssäkring. Under 2019 ska SLU:s kvalitetssäkringsarbete granskas.