Konferenser inom högskolepedagogik

Senast ändrad: 18 mars 2022

Vill du fortbilda dig inom högskolepedagogik och träffa andra inom samma område? Här samlar vi bra konferenser som du som jobbar med utbildning kan delta i.

NU-konferensen

NU står för Nätverk och Utveckling och är en konferens som ges vartannat år. Konferensen syftar till att främja högskolepedagogiskt utvecklingsarbete. Den är en mötesplats för lärare, studenter och pedagogiska utvecklare vid universitet och högskolor.

Nästa konferens: 2022.

Forskning om högre utbildning

Den vetenskapliga tidskriften Högre utbildning bjuder tillsammans med något lärosäte in till konferensen varje år. Konferensen vänder sig främst till dem som forskar om högre utbildning men andra är välkomna att delta.

Länk till högre utbildning https://hogreutbildning.se/index.php/hu/announcement/view/86

STLHE Society for Teaching and Learning in Higher Education

https://www.stlhe.ca/events/

ICED International Conference on Educational Development

Denna internationella konferens vänder sig till alla som jobbar med pedagogisk utveckling inom högre utbildning.

https://waset.org/education-and-development-conference-in-april-2022-in-lisbon

CDIO (conceive design implement operate)

Denna årliga konferens vänder sig till alla som är intresserade av CDIO.

http://cdio.org/meetings-events

EUROSoTL the European Conference of the Scholarship of Teaching and Learning

https://www.uta.mmu.ac.uk//eurosotl/index.php