Publikationer

Senast ändrad: 05 mars 2024

Här samlar vi publikationer inom högskolepedagogik som EPU bidragit till.

Publikationer utgivna av Enheten för pedagogisk utveckling

Rapporter författade av SLU:s lärare med stöd av EPU

 • Eveline Krab (2020) What is the culprit for teaching innovation in Academia?

 • Alexander Menegat (2018) Ethical principles in supervision - a framework for protection and assessment of doctoral student wellbeing and functioning of the scholarly environment.

 • Johanna Widenberg (2017) Handledarkollegiets betydelse för utbildningen på forskarnivå - en ministudie. Rapportserie från Enheten för pedagogisk utveckling. Rapport nr 1.

 • Christian Swensson (2003) Kunskapssyn hos lantmästarstuderande - resultat från en enkätstudie hösten 1999

 • Beatrix Alsanius (2001) Collective perception of knowledge and educational philosophy and its impact on teaching and learning.

 • Maria Ekbrand (2000) Hästen & högskolestudier

 • Tuula Eriksson, Mats Lieberg,  Petter Åkerblom (2000) Forskningscirkeln som pedagogisk metod för att stimulera utomhusbaserade inslag i universitetsutbildningar.

 • Cecilia Mark-Herbert (1999) Casemetodik

 • Christian Swensson (1999) Djuretik i undervisningen

 • Kristina Lillpers, Gabrielle Lagerkvist, Lotta Rydhmer, Gunnela Gustavsson (1998) Att lära sig själv genom att undervisa andra - Erfarenheter från ett projekt där studenter undervisar i en gymnasieklass som ett led i sin egen inlärning.

 • Mari Zetterqvist (1998) Didaktiken i hästhoppning - En studie av undervisning i hästhoppning

 • Afaf Kamal-Eldin, Riitta Hyvönen-Olsson, Roland Sigvald (1998) Situation of Foreign Ph.D.students at SLU - A report based on interviews with 12 Ph.D. students.

 • Maria Strandberg (1997) Moraliska aspekter på naturen, främst marken, i utbildningsplaner och undervisning - En studie av lanskapsarkitektutbilsningne vid SLU.

 • Gunilla Trowald-Wigh (1996) En ämnesdidaktisk studie i veterinärmedicin

 • Sven Hagström (1995) Kvalitativa metoder för kursvärdering - Olika utvärderingsmetoder genomförda på Jägmästarlinjen vid skogshögskolan i Umeå.

Vetenskapliga artiklar, publikationer och konferensbidrag
av EPU:s medarbetere

 • Åsa Berggren, Cecilia Almlöv, Alexandra D’Urso and Ann Grubbström (2022). “Screwed from the start”: How women perceive opportunities and barriers for building a successful research career [Original Research]. Frontiers in Education, 7. https://doi.org/10.3389/feduc.2022.809661
 • Ann Grubbström och Stina Powell (2022) Från hashtag till handling – Skogsutbildningens #metoo-rörelse i spåren av #slutavverkat.  I Ganetz, H., Hansson, K. and Sveningsson, M., (Red). Maktordningar och motstånd: forskarperspektiv på# metoo i Sverige. Nordic Academic Press, pp 279-302.
 • Stina Powell och Ann Grubbström (2021). Vem ska leda jämställdhetsarbetet inom akademin? En studie av jägmästarprogrammet vid SLU. Tidskrift för genusvetenskap, 42(1), pp.77-99
 • Cecilia Almlöv, Rehana Capurchande, Francisco Januário och Lars Geschwind (2021). Trust within capacity building for the development of supervision training: a case study of Sweden and Mozambique. Anne Lee and Rob Bongaardt (eds.) The future of doctoral research: challenges and opportunities. Abingdon: Routledge.  

 • Ann Grubbström and Stina Powell (2020). Persistent norms and the #MeToo effect in Swedish forestry education, Scandinavian Journal of Forest Research, DOI: 10.1080/02827581.2020.1791243

 • Cecilia Almlöv och Ann Grubbström (2019). New doctoral supervisors in emotionally challenging situations. Kollegialt granskat konferenspapper, SRHE, Newport, Wales, Dec 12, 2019.

 • Jan Činčera and Peter Aspengren (2018). Sustainability and an educational perspective: roots in environmental education. Chapter 3 in Widening interdisciplinary sustainability education. Iwinska K., Jones M. and Kraszewska M,. eds. Collegium Civitas, Warsaw.

 • Peter Aspengren (2018). Lessons learned from a workshop series at the Swedish University of Agricultural Sciences. Chapter 10 in Widening interdisciplinary sustainability education. Iwinska K., Jones M. and Kraszewska M,. eds. Collegium Civitas, Warsaw.

 • Cecilia Almlöv och Monika Appel (2014). Challenges for new doctoral supervisors. A study at the Swedish university of agricultural sciences. Kollegialt granskat konferenspapper, ICED, Stockholm, June 16, 2014.

 • Jan Stockfors (2014). Educating citizens or preparing a qualified workforce?: Antagonistic, agonistic or symbiotic perspectives on higher education. Konferensartikel ICED 2014 Stockholm.

 • Jan Stockfors (2014). Kunskaper, färdigheter och dygder – tre hjul under en vagn? Kollegialt granskat konferensbidrag, NU2014 Umeå.

 • Peter Aspengren, Göran Rehn och Jan Stockfors (2012). Utbildning för hållbar utveckling – anställningsbarhet, bildning eller irrvägar? Kollegialt granskat konferensbidrag, NU2012 Göteborg.

 • Svante Axelsson, Birgitta Båth, Lena Lidfors, Håkan Asp, Eric Agestam och Cecilia Almlöv (2012). Kronan på verket: examensarbeten vid SLU. Sveriges Lantbruksuniversitet.

 • Jan Stockfors (red), Stefan Ekecrantz, Ann-Sofie Henriksson, Natalie Jellinek och Anna-Karin Högfeldt (2010). Examination - en exempelsamling: Vanliga och mindre vanliga sätt att värdera studieresultat. Rapport, NSHU 2010.

 • Cecilia Almlöv (1998). Female and male face strategies: a qualitative study of a research seminar. Educationa for the 21st century. Münster. S. 575-586.