Publications

Last changed: 26 May 2023

Here we collect publications in higher education pedagogy to which EPU has contributed.

Publications published by the Unit for Educational Development

Reports written by teachers from SLU with the support of EPU

 • Eveline Krab (2020) What is the culprit for teaching innovation in Academia?

 • Alexander Menegat (2018) Ethical principles in supervision - a framework for protection and assessment of doctoral student wellbeing and functioning of the scholarly environment.

 • Johanna Widenberg (2017) Handledarkollegiets betydelse för utbildningen på forskarnivå - en ministudie. Rapportserie från Enheten för pedagogisk utveckling. Rapport nr 1.

 • Christian Swensson (2003) Kunskapssyn hos lantmästarstuderande - resultat från en enkätstudie hösten 1999

 • Beatrix Alsanius (2001) Collective perception of knowledge and educational philosophy and its impact on teaching and learning.

 • Maria Ekbrand (2000) Hästen & högskolestudier

 • Tuula Eriksson, Mats Lieberg,  Petter Åkerblom (2000) Forskningscirkeln som pedagogisk metod för att stimulera utomhusbaserade inslag i universitetsutbildningar.

 • Cecilia Mark-Herbert (1999) Casemetodik

 • Christian Swensson (1999) Djuretik i undervisningen

 • Kristina Lillpers, Gabrielle Lagerkvist, Lotta Rydhmer, Gunnela Gustavsson (1998) Att lära sig själv genom att undervisa andra - Erfarenheter från ett projekt där studenter undervisar i en gymnasieklass som ett led i sin egen inlärning.

 • Mari Zetterqvist (1998) Didaktiken i hästhoppning - En studie av undervisning i hästhoppning

 • Afaf Kamal-Eldin, Riitta Hyvönen-Olsson, Roland Sigvald (1998) Situation of Foreign Ph.D.students at SLU - A report based on interviews with 12 Ph.D. students.

 • Maria Strandberg (1997) Moraliska aspekter på naturen, främst marken, i utbildningsplaner och undervisning - En studie av lanskapsarkitektutbilsningne vid SLU.

 • Gunilla Trowald-Wigh (1996) En ämnesdidaktisk studie i veterinärmedicin

 • Sven Hagström (1995) Kvalitativa metoder för kursvärdering - Olika utvärderingsmetoder genomförda på Jägmästarlinjen vid skogshögskolan i Umeå.

Scientific articles, publications and conference contributions of EPU employees

 • Åsa Berggren, Cecilia Almlöv, Alexandra D’Urso and Ann Grubbström (2022). “Screwed from the start”: How women perceive opportunities and barriers for building a successful research career [Original Research]. Frontiers in Education, 7. https://doi.org/10.3389/feduc.2022.809661
 • Ann Grubbström och Stina Powell (2022) Från hashtag till handling – Skogsutbildningens #metoo-rörelse i spåren av #slutavverkat.  I Ganetz, H., Hansson, K. and Sveningsson, M., (Red). Maktordningar och motstånd: forskarperspektiv på# metoo i Sverige. Nordic Academic Press, pp 279-302.
 • Stina Powell och Ann Grubbström (2021). Vem ska leda jämställdhetsarbetet inom akademin? En studie av jägmästarprogrammet vid SLU. Tidskrift för genusvetenskap, 42(1), pp.77-99
 • Cecilia Almlöv, Rehana Capurchande, Francisco Januário och Lars Geschwind (2021). Trust within capacity building for the development of supervision training: a case study of Sweden and Mozambique. Anne Lee and Rob Bongaardt (eds.) The future of doctoral research: challenges and opportunities. Abingdon: Routledge.  

 • Ann Grubbström and Stina Powell (2020). Persistent norms and the #MeToo effect in Swedish forestry education, Scandinavian Journal of Forest Research, DOI: 10.1080/02827581.2020.1791243

 • Cecilia Almlöv och Ann Grubbström (2019). New doctoral supervisors in emotionally challenging situations. Kollegialt granskat konferenspapper, SRHE, Newport, Wales, Dec 12, 2019.

 • Jan Činčera and Peter Aspengren (2018). Sustainability and an educational perspective: roots in environmental education. Chapter 3 in Widening interdisciplinary sustainability education. Iwinska K., Jones M. and Kraszewska M,. eds. Collegium Civitas, Warsaw.

 • Peter Aspengren (2018). Lessons learned from a workshop series at the Swedish University of Agricultural Sciences. Chapter 10 in Widening interdisciplinary sustainability education. Iwinska K., Jones M. and Kraszewska M,. eds. Collegium Civitas, Warsaw.

 • Cecilia Almlöv och Monika Appel (2014). Challenges for new doctoral supervisors. A study at the Swedish university of agricultural sciences. Kollegialt granskat konferenspapper, ICED, Stockholm, June 16, 2014.

 • Jan Stockfors (2014). Educating citizens or preparing a qualified workforce?: Antagonistic, agonistic or symbiotic perspectives on higher education. Konferensartikel ICED 2014 Stockholm.

 • Jan Stockfors (2014). Kunskaper, färdigheter och dygder – tre hjul under en vagn? Kollegialt granskat konferensbidrag, NU2014 Umeå.

 • Peter Aspengren, Göran Rehn och Jan Stockfors (2012). Utbildning för hållbar utveckling – anställningsbarhet, bildning eller irrvägar? Kollegialt granskat konferensbidrag, NU2012 Göteborg.

 • Svante Axelsson, Birgitta Båth, Lena Lidfors, Håkan Asp, Eric Agestam och Cecilia Almlöv (2012). Kronan på verket: examensarbeten vid SLU. Sveriges Lantbruksuniversitet.

 • Jan Stockfors (red), Stefan Ekecrantz, Ann-Sofie Henriksson, Natalie Jellinek och Anna-Karin Högfeldt (2010). Examination - en exempelsamling: Vanliga och mindre vanliga sätt att värdera studieresultat. Rapport, NSHU 2010.

 • Cecilia Almlöv (1998). Female and male face strategies: a qualitative study of a research seminar. Educationa for the 21st century. Münster. S. 575-586.

Contact