PhD student courses

Last changed: 27 October 2017

The doctoral education at SLU is regulated by the SLU guidelines for doctoral education which is decided by the vice-chancellor. For a specific doctoral student, the version of the guidelines applies that was valid at the point of admission for that student if the student does not choose to change to a newer version. Please observe that before 1 January 2013 faculty specific guidelines were valid for the doctoral students admitted at that time.

 

Guidelines for courses

Faculty-specific instructions and forms for doctoral students admitted before 1 January 2013

For students admitted after 1 January 2013, or for students that have changed over to the new guidelines, the following applies:

Doctoral programmes must include both basic courses and subject courses. The degree must include at least

-        30 credits in the form of courses for a doctoral degree;

-        15 credits  in the form of courses for a licentiate degree.

The general syllabus for a specific doctoral-level subject may specify a higher minimum number of credits. It is possible to require up to 120 credits for a doctoral degree, and up to 60 credits for a licentiate degree.

The principal supervisor (examiner) approves the courses that may be included in the degree. The faculty board approves the degree, including its constituent courses.

Basic courses in transferable skills


Basic courses in transferable skills in a doctoral programme are intended to support the student's personal development and foster general knowledge and proficiency in for example statistics, philosophy of science, research ethics, communication and pedagogy. The aim of the subject courses is to give broader or deeper knowledge of subjects.

Syllabuses requirements


All courses at SLU must have a syllabus describing entry requirements, scope, learning outcomes, purpose, content, form of teaching, timetable and pass grade requirements. Courses must include an element of personal performance, where newly-acquired knowledge and proficiency are tested and applied in a suitable pedagogical form.

All syllabuses for doctoral subject courses must be approved by the faculty board, and all syllabuses for basic courses must be approved by the Council for PhD Education (FUR). Syllabuses must then be registered in the on-line searchable database SLUkurs forskarutbildning. The course date must be registered no later than six months before the start of the course.

Courses (examinations) are assessed with the grades pass or fail.

Crediting of courses completed before admission

 

A course completed before admission to a doctoral programme can only be credited if this is justified by the individual study plan, which means that standardised transfer of credits may not be made from previous studies. Crediting of courses does not mean that the programme will be shorter than four years of net study time for the doctoral degree, or two years for the licentiate degree.

Programmes/courses completed before the applicant has been admitted to a doctoral programme may not be credited if

  • they have been included in a Master's degree or an equivalent or lower degree;
  • if they are courses at Bachelor's or Master's level conferring eligibility for a doctoral programme.

Courses at Bachelor's or Master's level may be credited subject to approval by the faculty board. An approval decision must specify the number of credits credited. The number of credits must be adapted to take into account that the requirements made of those studying at doctoral level are more exacting than for lower academic levels.

Course leader - apply for funding for general courses from FUR

Under en doktorandutbildning på SLU krävs att doktoranden inhämtar både ämneskunskaper och mer generella färdigheter som inte är bundna till ett visst ämne. Dessa mer generella färdigheter erbjuds via generella baskurser och dessa kurser kan ges av institutioner/enheter med ersättning från rådet för utbildning på forskarnivå (FUR).

”Forskarutbildningens baskurser stödjer doktorandernas personliga utveckling och tränar generella kunskaper och färdigheter i exempelvis statistik, vetenskapsfilosofi, forskningsetik, kommunikation och pedagogik.” Från SLU:s riktlinjer för utbildning på forskarnivå, dnr SLU ua Fe.2012.4.0-3218.

Krav för att få ersättning för en baskurs

  • Kursinnehållet ska vara väsentligt för SLU:s doktorander.
  • Kursinnehållet ska vara kopplat till färdigheter och förhållningssätt som anges i forskarutbildningens examensmål.
  • Kursupplägget ska anpassas så att doktorander från alla SLU:s orter kan delta (t.ex. genom videolänk, att kursledaren alternerar mellan orterna eller anpassad schemaläggning).
  • Kursen ska erbjudas på engelska om behov finns.
  • Kursplan och kurstillfälle ska registreras i SLUkurs forskarutbildning.
  • För att kursen ska vara berättigad till ersättning från FUR ska minst 5 SLU-doktorander vara anmälda vid kursstart.

Ersättning

  • 5-9 SLU-doktorander = 3000 SEK per SLU-doktorand och kursvecka
  • ≥ 10 SLU-doktorander = 30 000 SEK per kursvecka + 1 000 SEK extra för varje SLU-doktorand över 10.

Enstaka större, återkommande, kurser får ersättning enligt förhandling.

Rapportering
Efter avslutad kurs skickas en rapport till Lotta.Hansson@slu.se. Rapporten ska innehålla schema, deltagarlista och sammanställning av kursutvärderingar.

Ansökan till FUR
Ansökan om att ge baskurs med ersättning från FUR ska innehålla en beskrivning av den tänkta kursen, inklusive kursplan, preliminärt schema, budget samt en motivering till varför kursen bör få ersättning från FUR. Ansökan skickas till FUR (Lotta.Hansson@slu.se). FUR fattar beslut om budget under hösten inför nästkommande år, ansökan ska vara FUR tillhanda senast 1 augusti. Ett urval kommer att ske.

Course leaders - web-based course evaluation

SLU has a university common template for evaluations of doctoral student courses and a university common template for evaluations of educational activities arranged within the framework of a research school.

Templates contain mandatory questions that cannot be changed. The individual course leader can add supplementary questions.

Those who want a web-based evaluation and where the results are automatically compiled and reported on the web, send an email to evaluations@slu.se with a link to the course's page in SLUkurs. The administrator then gives the course leader permission for an evaluation form intended for that course or training activity, including instructions. Assuming that the Course Manager has a Google Account, they can add any own questions and see the results summary. After that, the course leader can send a link to the participants. Those who respond do not need a Google Account. The respondents' identity is not registered. The respondents can see a summary of the answers to the evaluation they themselves have answered. The administrator has permission for all web-based evaluations.

At https://www.google.com/intl/en/forms/about/ there are general information about the web platform that we use for the course evaluations.

Anyone who wishes can download the course evaluations template in the form of a word document on the university common forms webpage and send out, collect and compile the answers themselves.

Those who do not choose to do evaluations using the web-based template must report a summary of the answers to the course evaluation for the faculty board, if it is a subject course, or for FUR if it is a basic course (the course managers of the LTV faculty reports to the faculty education officer).


Contact

Directors of study at the LTV-faculty:

Helene Larsson Jönsson, Alnarp. Phone: 040-415370. 
Åsa Klintborg Ahlklo, Alnarp. Phone: 040-415421.

Directors of study at the NJ-faculty:

Elisabet Lewan, Uppsala, Phone: 018-67 26 29
Petra Fransson, Uppsala, Phone: 018-67 18 64

Directors of study at the S-faculty:

Göran Spong, Umeå. Phone: 0730-350641
Petra Fransson, Uppsala. Phone: 018-67 18 64

Director of study at the VH-faculty:

Jan Hultgren, Skara. Phone: 0511-67103

 

General information on doctoral education: Lotta HanssonLotta Jäderlund 

Page editor: lotta.jaderlund@slu.se