Collaboration

Last changed: 02 March 2017

Collaboration and cooperaration with the surrounding society make up an integrated and natural part of all SLU's activites.

Contacts at university level for national and international collaboration

Vicerektor för samverkan Erik Fahlbeck, +46(0) 18-67 19 71, +46(0) 73-087 3544

Contact at faculty level for international collaboration

LTJ - Omvärld Alnarp - internationalisering och EU-frågor, vicedekan för internationalisering Paul Jensén,
Phone +46(0) 40-41 50 16

NJ - kommittén för globala frågor
Ordförande Håkan Jönsson
Phone +46(0) 18- 67 18 86

S - internationella utskottet
Ordförande Jonas Rönnberg,
Phone +46(0) 40-41 51 79

VH - utskottet för global utveckling
Ordförande och vicedekan Torkel Ekman
Phone +46(0) 18-67 18 55


Contact

Mariette Manktelow, collaboration coordinator, Division of Planning, SLU
mariette.manktelow@slu.se, +46(0) 18-67 18 54, +46(0) 76-117 94 49

Page editor: plan-webb@slu.se