Reservantagning till program samt rutiner vid upprop

Senast ändrad: 12 maj 2024

Reservantagningen till program på SLU sköts av antagningen vid SLU. Så här går reservantagningen till:

 1. All reservantagning till program sker via e-post.
 2. De reservplacerade får meddelande om hur reservantagningen går till efter urval 2.
 3. Vi kallar reserver fram till två veckor efter programstart. Undantaget är veterinärprogrammet och basterminen, där reservantagningen avslutas en vecka efter programstart.
 4. Vi kallar reserver i den turordning som NyA-webben genererar.
 5. Den som är antagen eller reservplacerad och inte längre vill ha sin plats ska skicka in blankett om studieavbrott till Antagningen via antagning@slu.se eller med post.
 6. När vi får in ett återbud/nej tack noterar vi det på NyA-webben för aktuellt program. Därefter kallas ny reserv utifrån antagningstal.
 7. Antagningen skickar ett erbjudande om programplats via e-post till den reserv som står på tur att kallas. Detta ska besvaras inom 24 timmar. Uteblivet svar tolkas som ett nej.
 8. Om den kallade reserven tackar ja till programmet skickar vi en bekräftelse till studenten samt till de kontaktpersoner som angivits av fakulteten.

Rutiner vid upprop:

 • Studenter som missar uppropet ska meddela sin frånvaro i förtid till antagning@slu.se. Om det trots detta skickas till annan personal på SLU, så ska det vidarebefordras till antagningen. Antagna studenter har meddelats instruktionerna och om att de mister sin programplats om de inte följs.
 • Programstudierektorer har i förväg fått uppropslistor från antagningen. Dessa ska skickas inskannade till antagning@slu.se så snart som möjligt efter uppropet. Märk e-posten med vilket program det gäller i ämnesfältet.
 • Alla återbud/nej tack måste kommuniceras till antagning@slu.se. Detta är för att vi ska veta om vi behöver kalla reserv eller inte.

Kontaktinformation

Antagningen

Fråga oss om behörighet och urval om du har sökt program eller kurser på SLU.

Kontakta oss via epost till antagning@slu.se eller genom kontaktformuläret.

För frågor om studieavgifter, kontakta tuitionfees@slu.se

Telefon
018-67 28 00

Telefontider
Måndag 10-12
Tisdag 10-12
Torsdag 13-15