Utbildningsorganisationen

Senast ändrad: 29 januari 2024

SLU:s organisation omfattar ett antal organ som arbetar med frågor om utbildningen på grund- och avancerad nivå.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden (UN)

Programnämnder

Programnämnderna bereder förslag om utbud och dimensionering av utbildningsprogram samt utbildningsplaner, beslutar om kursplaner och kurstillfällen, utser programstudierektorer m.m. inom sina respektive ansvarsområden. Läs mer om programnämndernas åligganden i styrelsens delegationsordning. 

Programnämnd LTV-fak (PN-LTV)

Programnämnd NJ-fak (PN-NJ)

Programnämnd S-fak (PN-S)

Programnämnd VH-fak (PN-VH)

Programstudierektorer

Programstudierektorer har ett gemensamt uppdrag från rektor, men utses av den programnämnd som är ansvarig för respektive program. Läs mer om vad som gäller generellt för programstudierektorer.

Fler universitetsgemensamma organ

Det finns fler universitetsgemensamma organ av relevans för utbildning på grund- och avancerad nivå:

Läs mer om åligganden för råd och nämnder i rektors delegationsordning.

Studentkårerna

Studentkårerna är fristående från universitetet, men utgör en viktig part i verksamhetsutvecklingen, särskilt inom utbildningsområdet. SLUSS (SLU:s samlade studentkårer) är ett samarbetsorgan för studentkårerna inom SLU. Läs mer om studentkårerna och SLUSS.


Kontaktinformation