Utbildningsnämnden, UN

Senast ändrad: 25 augusti 2020

Utbildningsnämnden (UN) är ett gemensamt organ för universitetet med uppgift att behandla strategiska frågor som ska stödja, samordna, stimulera och utveckla all utbildning på grund- och avancerad nivå.

UN fattar beslut, lämnar förslag till styrelsen och rektor samt lämnar uppdrag till programnämnderna.

Utbildningsnämnden sammanträder följande dagar: 

 • 10 september 2020 (i Zoom)
 • 8 oktober 2020 
 • 8 december 2020 
 • 11 februari 2021 
 • 8 april 2021 
 • 20-21 maj 2021
 • 9 september 2021 
 • 14 oktober 2021 
 • 9 december 2021 

Inlämning av underlag

Underlag skickas till UN-sekr@slu.se 14 dagar före avsett möte om inget annat har angetts.

Kallelse

Kallelse och underlag görs i normalfallet tillgängliga för ledamöterna 7 dagar före mötet.

Fakta:

UN:s sammansättning

UN består av ordförande, fem lärarrepresentanter, två studentrepresentanter samt ev. en extern ledamot med erfarenhet från högskolesektorn. Ordförandena i programnämnderna och representanter för personalorganisationerna har närvaro- och yttranderätt.

Ledamöter från och med augusti 2020 

 

 • Karin Holmgren, rektor, ordförande
 • Göran Andersson, professor
 • Elin Fridlund, vice ordförande SLUSS
 • Johan Gaddefors, universitetslektor
 • Marie Larsson, universitetslektor
 • Cecilia Mark-Herbert, universitetslektor
 • Stefan Nordlund, professor
 • Görel Nyman, professor
 • Marie Petersson, ordförande SLUSS
 • Saga Svalelid, vice ordförande Ultuna studentkår 

Läs mer om utbildningsnämndens åligganden i styrelsens delegationsordning.

Läs mer om vad som händer före, under och efter utbildningsnämndens sammanträden i UN:s arbetsformer.


Kontaktinformation

Information och inlämning av ärenden: UN-sekr@slu.se, Planeringsavdelningen, Box 7070, 750 07 Uppsala.

UN-ordförande tillika prorektor: Karin Holmgren, 018-671258, Universitetsledningen, Box 7070, 750 07 Uppsala.

Sidansvarig: Johan.Toren@slu.se