Utbildningsnämnden

Senast ändrad: 14 augusti 2019

Utbildningsnämnden (UN) är ett gemensamt organ för universitetet med uppgift att behandla strategiska frågor som ska stödja, samordna, stimulera och utveckla all utbildning på grund- och avancerad nivå. UN fattar beslut, lämnar förslag till styrelsen och rektor samt lämnar uppdrag till programnämnderna.

Utbildningsnämnden sammanträder följande dagar 2019:

 • 12 september 2019 i Umeå
 • 10 oktober 2019 i Alnarp
 • 12 december 2019 i Ultuna

 Utbildningsnämnden sammanträder följande dagar 2020: 

 • 13 februari 2020 i Ultuna
 • 1-2 april 2020 i Ultuna eller Skinnskatteberg
 • 14 – 15 maj 2020 i Umeå eller Skinnskatteberg
 • 10 september 2020 i Ultuna
 • 8 oktober 2020 i Alnarp
 • 10 december 2020 i Ultuna 

Inlämning av underlag

Underlag skickas till UN-sekr@slu.se 14 dagar före avsett möte om inget annat har angetts.

Kallelse

Kallelse och underlag görs i normalfallet tillgängliga för ledamöterna 7 dagar före mötet.

Fakta:

UN:s sammansättning

UN består av ordförande, fem lärarrepresentanter, två studentrepresentanter samt ev. en extern ledamot med erfarenhet från högskolesektorn. Ordförandena i programnämnderna och representanter för personalorganisationerna har närvaro- och yttranderätt.

Ledamöter från och med augusti 2019 

 • Karin Holmgren, rektor, ordförande

 • Göran Andersson, professor 

 • Thea Folke, vice ordförande SLUSS

 • Johan Gaddefors, universitetslektor 

 • Marie Larsson, universitetslektor

 • Cecilia Mark-Herbert, universitetslektor

 • Stefan Nordlund, professor

 • Görel Nyman, professor

 • Tuva Wrenfelt, ordförande SLUSS

Kontaktinformation
Sidansvarig: Johan.Toren@slu.se