Medarbetarwebben

Utbildningskonferensen

Vartannat år arrangerar "Enheten för pedagogisk utveckling" (EPU) den interna utbildningskonferensen som då i första hand vänder sig till dig som är lärare och handledare på grund- och avancerad nivå här på SLU. Fokus ligger på aktuella pedagogiska frågor.

Publicerad: 14 augusti 2019 - Sidansvarig: ld-webb@slu.se
Loading…