VMF doktorandråd

Senast ändrad: 26 oktober 2023

VMF:s doktorandråd hanterar frågor om forskning och forskarutbildning vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

Rådet representerar de cirka 150 doktoranderna och licentiatstudenterna i olika nämnder och råd.

Doktorandrådsmöten

Rådet har månatliga möten med styrelsen, representanter för institutionerna och representanter för de olika nämnderna och råden från fakultets- och universitetsnivå. Årsmötet hålls årligen i början av året. Månadsmötena och årsmötena är öppna för alla doktorander vid fakulteten.

Här hittar du protokoll från tidigare fullmäktigemöten.


Frågor eller problem?

Rådet är också ett forum för diskussion och möten kring frågor som rör forskning och forskarutbildning. Om du har frågor eller problem relaterade till din forskarutbildning är du välkommen att kontakta en representant i rådet. Du kan också kontakta doktorandombudsmannen/kuratorn.

Förteckning över representanter

Du är alltid välkommen att kontakta rådet med idéer om hur du kan förbättra eller förändra doktorandstudierna, eller om du vill vara delaktig i rådets arbete. Din åsikt spelar roll!


Kontaktinformation

Chair of the VMF PhD Council:
Valeriia Ladyhina, valeriia.ladyhina(at)slu.se