Betygskurs

Senast ändrad: 06 september 2021

Kursen ger praktiska verktyg för att själv kunna skriva begripliga betygskriterier samt tar upp olika principer för betygsbedömning.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är examinator, studierektor eller kursansvarig vid SLU. Den kan även vara av intresse för övriga lärare. 

Omfattning

Den motsvarar tre arbetsdagar och består av följande moment: 

  • Hemuppgift
    Information och instruktioner för hemuppgiften skickas till dig via e-post ca tre veckor före kursstart.
  • Workshop (heldag)
    Du redovisar din hemuppgift under förmiddagen och får under eftermiddagen råd kring betygskriterier för en egen kurs du undervisar på.

Förkunskaper 

Inför workshopen ska du göra en hemuppgift.

Språk

Svenska och engelska på vissa valda kurstillfällen.

Pris

Pris för denna kurs: 1000 kr

För ytterligare information

epu@slu.se

Relaterade sidor: