Betygskurs

Senast ändrad: 14 september 2023

Kursen ger praktiska verktyg för att själv kunna skriva begripliga betygskriterier samt tar upp olika principer för betygsbedömning.