Pedagogisk meritportfölj

Senast ändrad: 06 september 2021

Kursen Pedagogisk meritportfölj vänder sig till dig som vill börja arbeta med pedagogisk meritportfölj som ett sätt att utveckla din undervisning och dig själv som lärare.

En pedagogisk meritportfölj är också det sätt som undervisande personal normalt använder för att redovisa sin pedagogiska skicklighet vid exempelvis tjänsteansökan, befordran och utvecklingssamtal. 

Kursen ”Pedagogisk meritportfölj” ger en introduktion till att skriva självreflekterande text som ett underlag för utveckling. Kursen bidrar också till att ta de första stegen i konsten att skriva fram sin pedagogiska skicklighet i form av en pedagogisk meritportfölj.

Omfattning

1 vecka

Förkunskaper 

Grundkurs i högskolepedagogik (3 veckor) eller motsvarande

Pris

Pris för denna kurs: 1300 kr

För ytterligare information

epu@slu.se 

Relaterade sidor: