Utbildning för hållbar utveckling; workshop för kursansvariga

Senast ändrad: 02 mars 2021

Bakgrund 

SLU är ett miljöuniversitet och har en ambitiös miljöpolicy. Visionen är att SLU:s profil också i hög grad ska återspeglas i verksamheten. SLU har i och med sina unika kompetenser och ansvarsområden en stor möjlighet att påverka en hållbar utveckling av samhället. Detta genom utbildning av studenter, det höga anseende som universitetets forskning har samt praktiskt och konkret genom att föregå som ett gott exempel. SLU har i sin utbildning i dag många kurser och program med anknytning till hållbar utveckling. Syftet med det här beslutet är bland annat att säkerställa att alla program lyfter frågan om Hållbar utveckling på ett systematiskt sätt samt beaktar hela bredden av begreppet vilket inkluderar sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. (Rektorsbeslut 16 februari 2015 DNR:SLU 2014-1.1.3-5223) 

Syfte för workshopen

Hållbar utveckling och utbildning för hållbar utveckling är komplexa begrepp med lokala, globala, vetenskapliga och politiska aspekter. I denna workshop arbetar vi med planering av läraktiviteter som kan användas I utbildning för hållbar utveckling. De tre grundfrågorna vi ställer är: Vad undervisar du om? Hur undervisar du? Hur behandlar du dina studenter? 

Målgrupp

Målgrupp är kursansvariga, kursledare och examinatorer vid SLU.Vid utgången av 2020 ska minst 80% av dessa ha genomgått fortbildningen. 

Lärandemål

Kursdeltagaren förväntas efter avslutad workshop kunna:

  • Definiera hållbar utveckling i ett utbildningssammanhang.
  • Definiera utbildning för hållbar utveckling (UHU)
  • Undersöka, definiera och synliggöra befintliga och möjliga inslag av hållbar utveckling i den egna kursen.
  • Diskutera och värdera metoder att implementera UHU i den egna kursen.
  • Föreslå möjliga pedagogiska metoder som förstärker UHU

Omfattning

Workshopen motsvarar två dagars heltidsarbete. Workshopen genomförs under en dag kl.09.00 - 16.00 

OBS! Workshopen erbjuds även på engelska.

Pris

Pris för denna kurs: 1000 kr

För ytterligare information

epu@slu.se 

Relaterade sidor: