Uppropsdagen 28 augusti: program och tider

Senast ändrad: 14 september 2023
Många studenter som sitter på en grässlänt

På den här sidan hittar du information om det gemensamma välkomnandet på uppropsdagen den 28 augusti.

Välkomnandet på terminstartsdagen den 28 augusti består av följande delar:

1. Välkomstceremoni 

I Alnarp, Ultuna och Umeå kommer en av SLU:s rektorer att delta under välkomstceremonin. 

Välkomstceremonin - program i stora drag 

 • Välkomsthälsning
 • Välkomsttal - rektor/prorektor/vicerektor
 • Filmklipp med tips från studenter
 • Information om stöd och tips för studietiden https://student.slu.se/studieservice/studiestod/
 • Kårerna presenterar sig
 • Inspirationstal & intervju med en alumn
 • Avslut 

Lokaler och tider 

 • Alnarp, lokal: Aulan, Alnarpsgården
  09.15-10.00 Program grundnivå
  10.30-11.15 Masterprogram samt Forest and Landscape 

 • Ultuna, lokal: Aulan
  08.00-08.45 Veterinär och Djursjukskötare
  09.15-10.00 Övriga program grundnivå
  10:30-11:15 Masterprogram

 • Umeå
  09.15-10.00 Program grundnivå, lokal: PO bäckströms sal
  10.30-11.15 Masterprogram, lokal: Björken

 • Skinnskatteberg
  09.15 Skogsmästarprogrammet

 • Hippologprogrammet
  10.00 Flyinge
  10.00 Wången

2. Programspecifika upprop 

Klicka på campusnamnen nedan för att se tider och lokaler.

Observera att salsplaneringen än så länge är preliminär och kan ändras. Undvik därför att skriva ut uppropslokaler i välkomstbrev och kursschema, hänvisa istället till att information om uppropslokaler kommer att pupliceras på sidan Ny student på studentwebben när planeringen är fastställd, dock senast 12 juli.

Obligatorisk närvaro

Det är obligatorisk närvaro på uppropet för alla nyantagna programstudenter. För studenter antagna till masterprogram som ges helt på distans gäller obligatorisk närvaro på digitala upprop.

Undantag från att närvara på uppropet kan göras om studenterna har särskilda skäl att utebli. Studenter som är förhindrade att delta på grund av särskilda skäl ska meddela detta via mejl till antagning@slu.se senast kl. 09.00 den 28 augusti.

Studenter som  stannar hemma på grund av särskilda skäl uppmanas även att kontakta sin programstudierektor.

Alnarp

Kandidat- och yrkesprogram

Forest and Landscape

Tid:      11.30-12.30
Lokal:   Articum 3             
Hus:     Articum

Landskapsarkitektprogrammet - Alnarp

Tid:      10.15-11.15
Lokal:   Crafoordsalen          
Hus:     Navet

Landskapsingenjör -Alnarp

Tid:      10.15-11.15
Lokal:   Västan          
Hus:     Agricum

Lantmästarprogrammet

Tid:      10.15-11.15
Lokal:   Articum 2             
Hus:     Articum

Trädgårdsingenjör -design

Tid:      10.15-11.15
Lokal:   Myllan             
Hus:     Agricum

Trädgårdsingenjör -odling

Tid:      10.15-11.15
Lokal:   Terra Nova             
Hus:     Agricum

 

Masterprogram 

Agroecology

Tid:      11.30-12.30
Lokal:   Östan              
Hus:     Agricum

Euroforester

Tid:      11.30-12.30
Lokal:   Silvicum              
Hus:     Sydsvenskt skogsbruk

Food and Landscape

Tid:      11.30-12.30
Lokal:   Articum 1              
Hus:     Articum

Horticultural Science

Tid:      11.30-12.30
Lokal:   Grodden              
Hus:     Agricum

Hållbar stadsutveckling

Tid:      11.30-12.30
Lokal:   Skörden              
Hus:     Agricum

Landscape Architecture

Tid:      11.30-12.30
Lokal:   Sunnan              
Hus:     Agricum

Outdoor environments for health and well-being

Digitalt via Zoom, får länk i mejl från programmet (distans).

Plant Biology for Sustainable Production

Tid:      11.30-12.30
Lokal:   Plantan              
Hus:     Agricum

Flyinge

Kandidat- och yrkesprogram

Hippolog - ridhäst

Tid:    10.00    
Lokal: Aulan
Hus:   Utbildningshuset, Flyinge Kungsgård 

Skinnskatteberg

Kandidat- och yrkesprogram

Skogsmästarprogrammet

Tid:      09.15
Lokal:   Sal A        
Hus:     Herrgårdsbyggnaden, Skinnskatteberg

 

Ultuna

Kanditat- och yrkesprogram

Agrar ekonomi

Tid:      10.15-11.15
Lokal:   Sal W          
Hus:     Ulls hus

Biologi och miljövetenskap - kandidat

Tid:      10.15-11.15
Lokal:   Sal V          
Hus:     Ulls hus

Djur och hållbarhet

Tid:      10.15-11.15
Lokal:   Dvalin       
Hus:     VHC

Djursjukskötare

Tid:      09.00-12.00
Lokal:   Audhumbla       
Hus:     VHC

Ekonomi - hållbar utveckling

Tid:      10.15-11.15
Lokal:   Sal X         
Hus:     Ulls hus

Etologi och djurskydd

Tid:      10.15-11.15
Lokal:   Särimner          
Hus:     VHC

Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala

Tid:      10.15-11.15
Lokal:   Ritsal 1          
Hus:     Ulls hus

Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala

Tid:      10.15-11.1510.15-11.15
Lokal:   Sal U          
Hus:     Ulls hus

Livsmedelsprogrammet

Tid:      10.15-11.15
Lokal:   Sal Y          
Hus:     Ulls hus

Politices kandidat - hållbar utveckling

Tid:      10.15-11.15
Lokal:   Sal Z          
Hus:     Ulls hus

Samhällsutveckling - landsbygd

Tid:      10.15-11.15
Lokal:   Sal Q        
Hus:     Ulls hus

Skogsekonomi

Tid:      10.15-11.15
Lokal:   Sal R         
Hus:     Ulls hus

Veterinärprogrammet

Tid:      09.00-16.00
Lokal:   Loftets hörsal     
Hus:     Loftet (Ladugården)

Växtodlingsprogrammet

Tid:      10.15-11.15
Lokal:   Sal T         
Hus:     Ulls hus

 

Masterprogram

Agricultural Economics and Management

Tid:      11.30-12.30
Lokal:   Sal W          
Hus:     Ulls hus

Agricultural Food and Environmental Policy Analysis (AFEPA)

Tid:      11.30-12.30
Lokal:   Sal W          
Hus:     Ulls hus

Animal Science

Tid:      11.30-12.30
Lokal:   Dvalin          
Hus:     VHC

EnvEuro

Tid:      11.30-12.30
Lokal:   Sal P         
Hus:     Ulls hus

Environmental Communication and Management

Tid:      11.30-12.30
Lokal:   Sal U         
Hus:     Ulls hus

Environmental Economics and Management

Tid:      11.30-12.30
Lokal:   Sal X       
Hus:     Ulls hus

Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation

Tid:      11.30-12.30
Lokal:   Sal R       
Hus:     Ulls hus

Livsmedelstillsyn - magisterprogram

Digitalt via Zoom, får länk i mejl från programmet (distans).

Plant Biology for Sustainable Production

Tid:      11.30-12.30
Lokal:   Sal S     
Hus:     Ulls hus

Rural Development and Natural Resource Management

Tid:      11.30-12.30
Lokal:   Sal V       
Hus:     Ulls hus

Soil, Water and Environment

Tid:      11.30-12.30
Lokal:   Sal Q       
Hus:     Ulls hus

Sustainable Food Systems

Tid:      11.30-12.30
Lokal:   Sal Z       
Hus:     Ulls hus

Umeå

Kandidat- och yrkesprogram

Skogsvetarprogrammet

Tid:      10.00-11.15
Lokal:   P-O Bäckströms sal          
Hus:     Skogishuset

 

Masterprogram

Conservation and Management of Fish and Wildlife

Tid:      11:30-12:30
Lokal:   Aspen          
Hus:     Skogishuset

Forest Ecology and Sustainable Management

Tid:      11:30-12:30
Lokal:   Björken          
Hus:     Skogishuset

Wången

Kandidat- och yrkesprogram

Hippolog - islandshäst

Tid:      10.00
Lokal:   Sleipnir
Hus:     Undervisningshuset, Wången

3. Kårernas välkomstaktiviteter

Kontakta kårerna direkt för mer information om deras planerade välkomstaktiviteter. Här hittar du länkar till studentkårernas hemsidor och Sluss, SLU:s samlade studentkårer: Kårernas välkomstaktiviteter

Fakta:

Utbildningsavdelningen ansvarar för att koordinera det SLU-gemensamma välkomnandet av nya studenter.