Uppropsdagen 2 september: program och tider

Senast ändrad: 15 maj 2024
Många studenter som sitter på en grässlänt

På den här sidan hittar du information om det gemensamma välkomnandet på uppropsdagen den 2 september.

Välkomnandet på terminstartsdagen den 2 september består av följande delar:

1. Välkomstceremoni 

I Alnarp, Ultuna och Umeå kommer en av SLU:s rektorer att delta under välkomstceremonin. 

Välkomstceremonin - program i stora drag 

 • Välkomsthälsning
 • Välkomsttal - rektor/prorektor/vicerektor
 • Filmklipp med tips från studenter
 • Information om stöd och tips för studietiden https://student.slu.se/studieservice/studiestod
 • Kårerna presenterar sig
 • Inspirationstal & intervju med en alumn
 • Avslut 

Lokaler och tider 

 • Alnarp, lokal: Aulan, Alnarpsgården
  09.15-10.00 Program grundnivå
  10.30-11.15 Masterprogram samt Forest and Landscape 

 • Ultuna, lokal: Aulan
  08.00-08.45 Veterinär och Djursjukskötare
  09.15-10.00 Övriga program grundnivå
  10:30-11:15 Masterprogram

 • Umeå
  09.15-10.00 Program grundnivå, lokal: PO Bäckströms sal
  10.30-11.15 Masterprogram, lokal: Björken

 • Skinnskatteberg
  09.15 Skogsmästarprogrammet

 • Hippologprogrammet
  10.00 Flyinge
  10.00 Wången

2. Programspecifika upprop 

Klicka på campusnamnen nedan för att se tider och lokaler.

Observera att salsplaneringen än så länge är preliminär och kan ändras. Undvik därför att skriva ut uppropslokaler i välkomstbrev och kursschema, hänvisa istället till att information om uppropslokaler kommer att pupliceras på sidan Ny student på studentwebben när planeringen är fastställd, dock senast 11 juli.

Obligatorisk närvaro

Det är obligatorisk närvaro på uppropet för alla nyantagna programstudenter. För studenter antagna till masterprogram som ges helt på distans gäller obligatorisk närvaro på digitala upprop.

Undantag från att närvara på uppropet kan göras om studenterna har särskilda skäl att utebli. Studenter som är förhindrade att delta på grund av särskilda skäl ska meddela detta via mejl till antagning@slu.se senast kl. 09.00 den 2 september.

Studenter som  stannar hemma på grund av särskilda skäl uppmanas även att kontakta sin programstudierektor.

 

Uppgifter om uppropslokaler kommer att publiceras här i början av juni.

3. Kårernas välkomstaktiviteter

Kontakta kårerna direkt för mer information om deras planerade välkomstaktiviteter. Här hittar du länkar till studentkårernas hemsidor och Sluss, SLU:s samlade studentkårer: Kårernas välkomstaktiviteter

Fakta:

Utbildningsavdelningen ansvarar för att koordinera det SLU-gemensamma välkomnandet av nya studenter.