Kårernas välkomstaktiviteter

Senast ändrad: 12 maj 2024

Här hittar du länkar till SLU: studentkårers hemsidor och Sluss, SLU:s samlade studentkårer. Kontakta kårerna direkt för mer information om deras planerade välkomstaktiviteter.

Alnarps studentkår (ASK)

En av två kårer i Alnarp. Vi arbetar med studiebevakning för att kvalitetssäkra utbildningarna och om du har funderingar över dina rättigheter som student så hjälper vi dig. Vi fokuserar även på studiesociala frågor och genom engagemang från kårens utskott anordnas flertalet aktiviteter både under och efter skoltid. Exempel på detta är friluftsäventyr, sittningar, gemensamma odlingar, föreläsningar, workshops och körsång.
Alnarps studentkår (ASK)

Hippologernas akademiska studentkår (HAS)

Hippologernas egen studentkår. Den kår som täcker störst area av landet, med utbildningens inriktningar utspridda på Flyinge, Strömsholm och Wången.
Hippologernas akademiska studentkår (HAS)

Lantmästarkåren (LMK)

En studentkår för alla de som läser till lantmästare i Alnarp. En mycket engagerad studentkår som även förvaltar vissa bostäder för lantmästarna. Några av dessa bostäder ligger mycket nära havet.
Lantmästarkåren (LMK)

Skogshögskolans studentkår (SHS)

Kåren vid skogsvetenskapliga fakulten i Umeå. Tidigare ingick endast studenter som studerade till jägmästare och forstmästare i studentkåren, något som förändrades i slutet på 1990-talet. Studentkåren grundades under namnet Skogsinstitutets Elevkår 1905. Under denna tid var dåvarande Skogsinstitutets huvudsakliga verksamhet förlagd till Stockholm. År 1915 ombildades skogsinstitutet till Skogshögskolan och studentkåren fick sitt säte i både Garpenberg och Stockholm. Jägmästarstudenterna har sedan 1924 iklätt sig de karaktäristiska röd-gröna jägmästarvästarna, vilka sannolikt är inspirerade av dalkarlarnas folkdräkter. Den gröna färgen symboliserar skogen – den röda står för kamratskap.
Skogshögskolans studentkår (SHS)

Skogsmästarskolans studentkår (SMS)

Studentkåren för de som studerar till Skogsmästare i Skinnskatteberg. Vi jobbar med studie bevakning men håller också i många aktiviteter för att göra studietiden i Skinnskatteberg så rolig som möjligt. Bland aktiviteterna finns sittningar, pubkvällar och idrottsaktiviteter. Som medlem får du också möjlighet till jakt på närliggande marker. 
Skogsmästarskolans studentkår (SMS)

Ultuna studentkår (ULS)

En av två kårer på Ultuna. Kårens uppgift är att verka för att utbildningarna håller en hög kvalitet, främja en god studiesocial miljö samt underlätta övergången mellan studietid och arbetsliv. Kåren sätter studenten i centrum och utgör länken mellan studenterna och SLU. Kårens verksamhet vilar på tre grundpelare som vi arbetar utifrån; utbildningsbevakning, näringslivskontakt och studiesociala frågor. Det finns elva verksamhetsområden och 37 utskott, samt sju fristående föreningar som är knutna till Kåren. Inom dessa utskott engagerar sig ca 200 funktionärer årligen som tillsammans utgör Ultuna Studentkår.

Läs mer här: Ultuna studentkår (ULS)

Veterinärmedicinska föreningen (VMF)

En av två kårer på Ultuna. Vi är kåren för studenterna på
veterinärprogrammet, djursjukskötarprogrammet, TUVet-utbildningen samt forskarstuderande på VH-fakulteten.

Vi jobbar för att din studietid ska bli så bra som möjligt. Detta gör vi dels genom bevakning av din utbildning samt genom att representera dina och övriga medlemmars åsikter i olika studiesociala frågor (t.ex. möten med Uppsala kommun och studenthälsan). Vårt mål är att vara ett stöd för dig under din studietid. Förutom detta anordnar kåren också fester, pubar och andra trevliga evenemang och aktiviteter för dig som medlem.
Veterinärmedicinska föreningen (VMF)

Ultuna studentkår (ULS)

En av två kårer på Ultuna. Kårens uppgift är att verka för att utbildningarna håller en hög kvalitet, främja en god studiesocial miljö samt underlätta övergången mellan studietid och arbetsliv. Kåren sätter studenten i centrum och utgör länken mellan studenterna och SLU. Kårens verksamhet vilar på tre grundpelare som vi arbetar utifrån; utbildningsbevakning, näringslivskontakt och studiesociala frågor. Det finns elva verksamhetsområden och 37 utskott, samt sju fristående föreningar som är knutna till Kåren. Inom dessa utskott engagerar sig ca 200 funktionärer årligen som tillsammans utgör Ultuna Studentkår.

Läs mer här: Ultuna studentkår (ULS)

Sluss

Sluss (SLU:s samlade studentkårer) är ett samarbetsorgan för studentkårerna inom SLU. De har två anställda: ordförande och vice ordförande, som arbetar med studentinflytande på heltid. 

Det är medlemskårerna som bestämmer vilka frågor som Sluss ska arbeta med och driva gentemot universitetet. Sluss beslutar gemensamt om vilka som ska vara studeranderepresentanter i allt från programutskott till studiesociala råd m.m. utifrån kårernas förslag. Lista över nuvarande studentrepresentanter finns på Sluss webbsida.

Fakta:

Utbildningsavdelningen ansvarar för att koordinera det SLU-gemensamma välkomnandet av nyantagna studenter.