Nyheter Utbildningssystem

Senast ändrad: 10 januari 2023

På den här sidan presenterar vi nyheter och förändringar i SLU:s utbildningssystem.

Vi på SLU jobbar ständigt med att förbättra våra utbildningssystem. 

2022-06-01

  • Ladok ersätter SLU:s gamla utbildningsdatabas Slukurs.
  • Slukurs stängs för all redigering.
  • Kursernas litteraturlista flyttar in i Ladok.
  • Slunik får ny behörighetshantering och litteraturlistor flyttar till Ladok.
  • Evald får ny behörighetshantering.
  • Kurssök och kurssidor på webben börjar hämta sin information från Ladok i stället för Slukurs.

Läs mer om förändringarna

2022-04-01

  • Programvärderingar. SLU lanserar ett nytt system för att fånga upp studenternas uppfattning i slutet av sin utbildning.

Läs mer om Evald Program