SLU-nyhet

Ny information angående arkivering av Fronter - filer kommer att arkiveras centralt

Publicerad: 12 augusti 2019

Canvasprojektet kan glädjande berätta att SLU har beställt en exportering av alla filer som finns i kursrummens arkiv i Fronter. SLU:s arkivenhet kommer ta emot exportfilen.

Den centrala arkiveringen innebär att du som har kursrum i Fronter inte själv behöver arkivera dina handlingar enligt SLU:s riktlinjer för arkivering.

Däremot behöver du fortfarande ta rätt på eget material från Fronter som du vill spara eller använda i Canvas.

Vad behöver jag själv göra innan Fronter stänger?

Sedan 6 april 2019 skapas inga nya kursrum i Fronter, och den 20 december 2019 tas Fronter ur drift.

Innan vi stänger Fronter behöver du som har kursrum i Fronter se över ditt innehåll som du har lagrat. Material behöver sparas eller migreras för att kunna användas i vår nya lärplattform, Canvas.

Du behöver göra följande:
1. Spara eget material – exportera filer från Fronter

De filer som du vill ha tillgång till för egen del, tex. för att använda i Canvas, behöver du exportera från Fronter och spara ned till din egen dator. Arkivenheten komme inte kunna söka ut enskilda filer för detta ändamål.

2. Migrera frågedatabaser från Fronter till Canvas

Det här hjälper vi till med, mejla canvas@slu.se om vilken frågedatabas det gäller.

3. Dokumentera studenter som inte är godkända på kursen

Har du använt Fronter för examinerande moment behöver du dokumentera vad studenten har gjort/inte gjort innan Fronter stängs ned eftersom studenten kan komma tillbaka och vilja färdigställa kursen. Detta gäller för alla kurstillfällen och kursrum där det finns studenter som inte är klara med kursen.

Stöd och support

Vi har med jämna mellanrum utbildningar i Canvas och Canvas-stugor där du kan få hjälp med Canvas funktioner och dina kursrum, men även hjälp med ditt innehåll i Fronter. Ta vara på denna chans till hjälp!

Datum hittar du i vårt kalendarium.

Relaterade sidor: