SLU-nyhet

Nyheter för Evald Program

Publicerad: 28 februari 2024

Vi försöker ständigt förbättra våra system och uppdatera dem efter verksamhetens behov

Fritext för alla frågetyper

Alla frågor får nu ett fält där studenten kan skriva in fritext-kommentarer, precis som det är i Evald kursvärdering.  

Justera antal studenter

Studentlistan hämtas från Ladok och bör vara korrekt men ibland stämmer inte antalet på grund av bl.a. studieavbrott. I dessa fall kan PSR ange “rätt” antal studenter så att svarsfrekvensen blir rätt.

Sedan tidigare kan PSR lägga till studenter som ska göra värderingen men inte finns med i studentlistan för programmet.

Ändra öppnings- och stängningsdatum

PSR kan själv ändra öppningsdatumet för värderingen, men när värderingen väl har öppnats kan PSR inte längre ändra datumet. Stängningsdatum sätts automatiskt tre veckor efter öppningsdatum.

Servicedesk kan nu i samråd med PSR/administratör;
- ändra öppningsdatum om ingen student svarat på värderingen.
- ändra stängningsdatum. (fritt både framåt eller bakåt)

Du når Servicedesk via anknytning 6600 eller support@slu.se

Bugg - Fel ordning på svarsalternativen

Det fanns en bugg som gjorde att svarsalternativen visades i fel ordning jämfört med Evald kursvärdering. Detta är nu ändrat så att Evald programvärdering följer samma upplägg som studenterna är vana vid.


Kontaktinformation

Avdelningen för Lärande och digitalisering

För frågor och synpunkter om våra utbildningssystem
utb-system@slu.se.