SLU-nyhet

Ny mall i Canvas ska göra det lättare att bygga upp kursrum

Publicerad: 17 februari 2023

Mallen är tänkt att underlätta för undervisande personal när de skapar innehåll i sina kursrum. Dels som ett stöd då nya kurser sätts upp, dels genom att integrera med annan information utanför Canvas.

Mallen innehåller:

  • Ett anslag där man kortfattat hälsar välkommen till kursen och skriver hur man avser kommunicera i kursen.
  • Sex sidor (inklusive startsida) med kursinformation och länkar till relevanta studiestödfunktioner.
  • En start-modul.

En stor fördel med mallen är att kursrummen får ett enhetligt utseende och funktionalitet, något som studenterna länge har efterfrågat.

Mallen har tagits fram av Avdelningen för lärande och digitalisering i samarbete med representanter från utbildningsorganisationen såväl som verksamhetsstödet.

I nuläget behöver kursledare beställa mallen. På sikt kommer den att läggas till per automatik i nya kursrum.