SLU-nyhet

Nytt utseende för studenter gällande uppgifter i Canvas

Publicerad: 01 september 2023

Under inlämning

I det nya utseendet kan en inlämning göras direkt i första vyn. Det går att dra-och-släppa filer alternativt söka sig fram till en fil. En bild åskådliggör numera var man befinner sig i förloppet och nästa steg här är att lämna in uppgift.

Efter önskad fil är vald så glöm inte att klicka på knappen ”Skicka uppgift”!

Motsvarande med det gamla utseendet:

Efter inlämning

Efter ett dokument har laddats upp syns det direkt i första vyn. Har det gjorts flera inlämningar så går det numera för en student att växla mellan de olika inlämningarna. Bilden som åskådliggör förloppet visar nu att nästa steg är feedback från granskning.

Motsvarande med det gamla utseendet:

Efter att inlämningen är bedömd

Den första vyn visar som tidigare inlämningen men nu med ev. kommentarer som läraren lagt in i dokumentet. De övergripande kommentarerna för uppgiften som helhet kan fällas in från sidan i samma vy.

Motsvarande med det gamla utseendet:

 


Kontaktinformation

Avdelningen för Lärande och digitalisering

För frågor och synpunkter om våra utbildningssystem
utb-system@slu.se.